Mėgina suskaičiuoti Vokietijos pilis
Šiuo me­tu nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kur sto­vi pa­ti se­niau­sia Vo­kie­ti­jos pi­lis. Nie­kas taip pat ne­ga­li pa­mi­nė­ti di­džiau­sios ar nu­ro­dy­ti, kiek iš vi­so jų yra ša­ly­je. Nau­jas pro­jek­tas ke­ti­na iš­sklai­dy­ti ne­ži­nią.

Vokietijos pilių asociacijos (Deutsche Burgenvereinigung) nariai ėmė kaupti duomenis apie kiekvieną šalies pilį ir pamažu dėti informaciją į duomenų bazę EBIDAT. Tie, kurie tikisi greitai sužinoti, kiek Vokietijoje yra pilių, turės nusivilti. Dėl didelių finansinių išlaidų ir negausios tyrimo komandos tai gali tęstis ir dešimt metų.

Projekto vadovas Reinhardas Friedrichas pripažįsta, kad internete galima rasti keletą Vokietijos pilių sąrašų, bet jiems stinga mokslinės metodologijos. Naująjį projektą įgyvendinantis istorikas aiškina, kad tyrėjai tikrina įvairią literatūrą ir pateikia daugiau detalių apie tvirtoves.

Ekspertai teigia, kad šalyje yra apie 25 tūkst. pilių. Tačiau, R. Friedricho manymu, jų gali būti dar daugiau. Juk ne visos pilys vis dar stovi – išlikę tik jų griuvėsiai arba vieta net nėra žinoma. Be to, nemažai pilių buvo apleistos arba nugriautos.