M. Zuckerbergas pripažino savo klaidas
Di­džiau­sias pa­sau­ly­je so­cia­li­nis tink­las „Fa­ce­book“ va­sa­rio 4 die­ną pa­mi­nė­jo ke­tu­rio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį. Ta pro­ga jo įkū­rė­jas Mar­kas Zuc­ker­ber­gas sa­vo tink­la­raš­ty­je pri­pa­ži­no, kad ne kar­tą kly­do kur­da­mas šį so­cia­li­nį tink­lą.

„Per tuos metus padariau beveik visų įmanomų klaidų, kurias tik galite įsivaizduoti, – rašė jis. – Padariau dešimtis techninių klaidų ir sudariau blogų sandorių. Pasitikėjau blogais žmonėmis ir talentingus žmones skyriau dirbti į ne tas pozicijas. Pražiopsojau svarbių tendencijų ir buvau kitų pralenktas. Paleidau produktą po produkto, kurie nebuvo sėkmingi.“

Šis pranešimas yra naujausias „Facebook“ vadovo pripažinimas, kad maždaug 2 mlrd. vartotojų turintis socialinis tinklas susiduria su problemomis ir yra kaltinamas sudaręs sąlygas sklisti dezinformacijai ir vykti manipuliacijoms. Pastarosiomis savaitėmis „Facebook“ pranešė apie priemones, kuriomis siekiama daugiau dėmesio „Facebook“ naujienų juostoje skirti šeimos narių ir draugų pranešimams, net jei tai reikš, kad žmonės praleis socialiniame tinkle mažiau laiko.