Londono metro traukiniuose – lietuvio eilės
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nės Lon­do­no me­tro ke­lei­viai nuo va­sa­rio vi­du­rio ga­li su­si­pa­žin­ti su šiuo­lai­ki­ne lie­tu­vių poe­zi­ja – An­ta­no Šim­kaus ei­lė­raš­tis at­si­dū­rė me­tro trau­ki­niuo­se kar­tu su ki­tų ša­lių poe­tų kū­ry­ba.

A. Šimkaus eilėraštį su dar šešių skirtingų šalių autorių kūryba Londono viešojo transporto įmonė „Transport for London“ įtraukė į projektą „Poems on The Underground“ (Pogrindžio eilėraščiai). Eilėraštis „Pasimatymas sekmadienį“ projekte apibūdintas kaip kitoks meilės eilėraštis – jis taip pat skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Eilėraštį išvertė amerikiečių poetas Kerry Shawnas Keysas bei lietuvių vertėja Sonata Paliulytė.

Be A. Šimkaus, beveik 5 mln. kasdien metro vykstančių keleivių turi progą perskaityti dar šešių indų kilmės, japonų, airių ir kitų autorių eilėraščius. Projekto iniciatoriai nurodo, kad vasario – kovo mėnesiais metro publikuojami eilėraščiai žymi „stiprius saitus tarp praeities ir dabarties, meilės, ilgesio ir turtingų kasdienybės potyrių“.

1977 metais gimęs poetas, literatūrologas, publicistas A. Šimkus, išleidęs tris eilėraščių rinkinius, yra kultūrinio mėnraščio „Metai“ vyriausiasis redaktorius.

„Poems on the Underground“ projektas sukurtas 1986 metais. Jo tikslas – poezijos populiarinimas ir skleidimas visuomenei. Projektas paskatino panašias iniciatyvas ir kituose pasaulio didmiesčiuose, įskaitant Niujorką, Paryžių, Maskvą, Šanchajų.