Linksmai: kodėl numarintas ir prikeltas Arkadijus Babčenka
Ru­sų žur­na­lis­tas Ar­ka­di­jus Bab­čen­ka, apie ku­rio nu­žu­dy­mą bu­vo pra­neš­ta an­tra­die­nį, tre­čia­die­nį gy­vas pa­si­ro­dė Ukrai­nos sau­gu­mo tar­ny­bos (SBU) spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Pa­aiš­kė­jo, kad ši is­to­ri­ja – spe­co­pe­ra­ci­jos da­lis. SBU ins­ce­ni­za­vo žur­na­lis­to mir­tį, kad su­gau­tų as­me­nis, no­rė­ju­sius jį nu­žu­dy­ti. Ta­da so­cia­li­niuo­se tink­luo­se ki­lo hu­mo­ris­ti­nių pra­ne­ši­mų ir me­mais va­di­na­mų mon­ta­žų ban­ga. Pats žur­na­lis­tas taip pat bu­vo lin­kęs pa­si­šai­py­ti iš šios is­to­ri­jos ir so­cia­li­nia­me tink­le pa­skel­bė hu­mo­ris­ti­nę ilius­tra­ci­ją.

„Špygą jiems. Nesulauks. Žadėjau mirti 96 metų, pašokęs ant Putino kapo ir padaręs asmenukę ant tanko „Abrams“ Tverės bulvare. Pasistengsiu tai padaryti. Turbūt toks planas – prisikelti kas ketverius metus. Labas rytas“, – toks buvo pirmas žurnalisto A. Babčenkos įrašas socialiniuose tinkluose po to, kai paaiškėjo, kad jis nebuvo nužudytas, o buvo surengta speciali SBU operacija.

Pasipylė šimtai džiaugsmingų komentarų, tarp kurių pasitaikydavo vienas kitas piktas.

Netrukus žurnalistas paskelbė dar vieną įrašą, kuriame stebėjosi reiškėjais nuomonės esą Ukrainoje, kurios Rytuose iki šiol kariaujama, daugiau nėra ką veikti, kaip tariamai „numarinti“ žurnalistą.

Galiausiai A. Babčenka savo sekėjams pasiūlė dėti skelbti humorą apie tariamą jo mirtį.

„Norėjau parašyti apie moralės saugotojus, kurie nepatenkint tuo, kad aš, jų nuomone, kažkaip neteisingai nenumiriau. Bet tiek to. Dėkite čia memus. Pasijuoksime“, – parašė jis feisbuke.

Humoristinių iliustracijų ir kandžių juokų apie šią istoriją buvo daug, jos plito po socialinius tinklus nuo tos akimirkos, kai A. Babčenka, apie kurio nužudymą buvo paskelbta, gyvas ir sveikas pasirodė spaudos konferencijoje.

Mirtis ir prisikėlimas

LŽ pateikia įdomesnes humoristines reakcijas į žurnalisto „mirtį ir prisikėlimą“.

„Ukrainos saugumo tarnyba prikėlė Babčenką, kad nereikėtų tirti jo nužudymo.“

***

„Arkadijus Babčenka pakartojo patirtį Tomo Sojerio, pabuvojusio savo laidotuvėse. Markas Twainas jam paspaustų ranką.“

***

„Pranešimai apie mano mirtį yra gerokai perdėti.“ Markas Twainas

***

„Tai postmirtis.“

***

***

„Realybės šou programų kūrimas Ukrainai vis dėlto pravertė.“

***

„Žiūrėkite per šalies televizijos ekranus

„Ačiū, kad gyvas“

Žurnalisto Babčenkos vaidmenį atlieka Sergejus Bezrukovas

***

„Girdėjau istoriją: viena draugė per jį sumokėjo psichoterapeutui, o jis, bjaurybė, gyvas“

***

„Gyventi. Mirti. Pakartoti.“

***

„Keistos mūsų Rusijos spectarnybos – bei Skripalio nesugeba nunuodyti, nei Babčenkos nušauti. Ir visa tai – už mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigus.“

***

„Babčenka prisikėlė.“

„Tikrai prisikėlė.“

***

„Telekanalas „Drož“.

„Rusijos tyrimo komitetas pradėti tyrimą dėl vagystės dalies pinigų, skirtų nužudyti Arkadijų Babčenką.“

***

Žodžių žaismas

***

„Štai kodėl reikalingas mauzoliejus – viskas atvira ir niekas neabejoja“.

***

Margarita Simonian (Rusijos propagandinio kanalo „Russia Today“ vadovė – red.): „Kai mano katė virtuvėje po stalu prikakoja, atrodo taip pat.“

Komentaras (aukščiau): „Babčenkos dėka šalis sužinojo, kad Margo katė kakoja po stalu, nors gal tai daro ir pati Margo.“

***

„Šalom, tai buvo Ukrainos saugumo tarnybos operacija!“

***

„Vis dėlto dar vienas berniukas sugebėjo.“

***

„Jei žmogus sugebėjo prisikelti, dabar tegul vandenį verčia vynu.“

***

„Natalija Poklonskaja į Ukrainos saugumo tarnybą kreipėsi su prašymu prikelti Nikolajų Antrąjį.“

***

„Mielasis, aš jau parašiau prašymą Ukrainos saugumo tarnybai.“

***

„Donecke dar nesuprato, kaip tai veikia, bet dėl visa ko nusprendė iškasti Motorolą.“

.