Lenkijos degtinė senesnė nei Rusijos
Len­ki­ja gar­sė­ja pa­sau­ly­je sa­vo deg­ti­ne, bet tik da­bar ša­ly­je ati­da­ro­mas pir­ma­sis šiam na­cio­na­li­niam gė­ri­mui skir­tas mu­zie­jus.

Muziejus įkurtas atgimstančiame Varšuvos Pragos rajone, XIX amžiaus degtinės gamykloje, kuri kelis dešimtmečius buvo apleista. „Muziejumi išreiškiame pagarbą degtinės gamybos Lenkijoje istorijai, trunkančiai daugiau kaip 500 metų“, – sakė Lenkijos degtindarių asociacijos prezidentas Andrzejus Szumowskis.

Nuo 2004-ųjų, kai Lenkija įstojo į Europos Sąjungą, „lenkiška degtine“ galima vadinti tik gėrimus, gaminamus pagal tradicinius receptus šioje šalyje iš vietos bulvių ar javų. „Lenkija yra degtinės lopšys“, – tvirtino A. Szumowskis. Jis pridūrė, kad ankstyvasis distiliavimo metodas buvo importuotas iš Vakarų Europos.

„Rusijoje degtinė pasirodė tik po 100 metų“, – pabrėžė Lenkijos degtindarių asociacijos prezidentas, įsitraukdamas į amžinus debatus dėl to, kuri iš šių kaimynių gali savintis stiprųjį gėrimą.

Muziejuje, kuriame vyks ir degtinės degustacijos, yra penkios salės. Jų grindys sudėtos iš senų degtinės statinių lentų. Ekspozicijos rodo, kaip įvairiais amžiais būdavo gaminamas ir vartojamas alkoholis.