Lenkijos Bydgoščiaus katedroje rastas lobis
Len­ki­jos cen­tri­nia­me re­gio­ne esan­čio Byd­goš­čiaus ka­ted­ro­je ras­ta 480 auk­si­nių mo­ne­tų ir dar maž­daug 200 ki­tų ver­tin­gų daik­tų, tarp jų – pa­puo­ša­lų ir re­li­gi­nių reik­me­nų, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Len­ki­jos vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas.

Šis lobis rastas per įprastus archeologinius kasinėjimus, atliekamus drauge su atnaujinimo darbais katedroje.

Dauguma monetų yra XVII amžiaus 5-ojo dešimtmečio. Seniausia moneta XVI amžiaus pirmosios pusės auksinis dukatas, nukaldintas karaliaus Žygimanto Augusto laikais. Kai kurios monetos yra iš Austrijos ir Turkijos.

Tarp kitų daiktų esama XVI ir XVII amžių žiedų ir vėrinių. Archeologai tvirtina, kad jie iš pradžių buvo sudėti į medinę skrynią, kuri neišsilaikė.

Lobis buvo perduotas regiono muziejui Bydgoščiuje. Meno istorikai tikisi nustatyti, kada ir kaip šios vertybės buvo padėtos miesto katedroje.