Kurioje ES šalyje kiaulių dvigubai daugiau nei žmonių?
Ar ži­no­jo­te, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra ša­lis, ku­rio­je lai­ko­ma dvi­gu­bai dau­giau kiau­lių nei ša­ly­je gy­ve­na žmo­nių? Ga­lė­tu­mėt pa­ban­dy­ti at­spė­ti? Taip, Da­ni­ja.

„Eurostat“ duomenimis, šimtui Danijos gyventojų tenka 215 auginamų kiaulių. Antroje vietoje pagal kiaulių skaičių šimtui gyventojų yra Olandija (70 kiaulių/100 gyventojų), trečioje – Ispanija (63 kiaulės/100 gyventojų).

Procentiškai mažiausiai kiaulių laikoma Graikijoje ir Jungtinėje Karalystėje (po maždaug 7 kiaules 100 gyventojų).

40 procentų visų ES kiaulių laikomos dvejose šalyse: Ispanijoje (30,1 mln.) ir Vokietijoje (27,6 mln.) Iš viso ES kiaulių suskaičiuojama 150 mln. ir jos stipriai lenkia galvijų skaičių (apie 89 mln.)