Kritikuoti karalių – nusikaltimas
Kam­bo­džos vy­riau­sy­bė prieš ke­le­tą die­nų pri­ta­rė pir­ma­jam ša­lies įsta­ty­mui, nu­ma­tan­čiam bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už val­do­vo įžei­di­mą. Tei­sių gy­ni­mo gru­pės nuo­gąs­tau­ja, kad juo bus nau­do­ja­ma­si prieš di­si­den­tus.

Kitaip negu Tailande, kur už karališkųjų asmenų šmeižtą dažnai skiriami dešimtmečiai įkalinimo, daugiausia simbolinį vaidmenį atliekanti Kambodžos monarchija iki šiol nuo kritikos įstatymu nebuvo saugoma.

Asmuo, įžeidęs karalių Norodomą Sihamoni, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir 2,5 tūkst. dolerių (2 tūkst. eurų) bauda. Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ rašė vyriausybės atstovas, šiuo teisės aktu siekiama išsaugoti ir ginti karališkojo vardo reputaciją.

Karalius Norodomas Sihamoni į sostą įžengė 2004 metais. Jis yra laikomas visiškai simboliniu valstybės vadovu. Ramiai ir neprašmatniai gyvenantis valdovas yra akivaizdus kontrastas politiškai ambicingam savo tėvui, kuris prieš atsisakydamas sosto viešai konfliktavo su premjeru.