Koralų jūroje rastas istorinis JAV lėktuvnešis „Lexington“
JAV lėk­tuv­ne­šis „USS Le­xing­ton“, nu­skan­din­tas per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rąb, uvo ras­tas Ko­ra­lų jū­ro­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė šio lai­vo nuo­lau­žų ieš­ko­ju­si gru­pė, va­do­vau­ja­ma vie­no iš IT mil­ži­nės „Mic­ro­soft“ įkū­rė­jų Pa­ulo Al­le­no.

Maždaug trijų kilometrų gylyje nuskendęs laivas buvo rastas sekmadienį per ekspediciją tyrimų laivu „R/V Petrel“, maždaug už 800 km nuo Australijos rytinių krantų.

Paieškų komanda paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašą, kuriame matyti „Lexington“, vieno pirmųjų JAV lėktuvnešių, nuolaužos ir dalis kartu su juo nuskendusių lėktuvų.

Keletas puikiai išsilaikiusių lėktuvų matomi gulintys ant jūros dugno. Ant jų sparnų ir fiuzeliažų tebėra išlikusios JAV Karinių oro pajėgų emblemos su penkiakampėmis žvaigždėmis.

Ant vieno lėktuvo matyti nupieštas animacinių filmukų ir komiksų personažas Katinas Feliksas, taip pat keturios mažytės Japonijos vėliavos, veikiausiai žyminčios numuštus japonų taikinius.

Tyrėjų grupė taip pat paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti įvairios laivo dalys, tarp jų užrašas su lėktuvnešio pavadinimu ir priešlėktuviniai pabūklai, per dešimtmečius pasidengę apnašomis.

Per Koralų jūros mūšį, vykusį 1942 metų gegužės 4–8 dienomis, „USS Lexington“ ir kitas JAV lėktuvnešis – „USS Yorktown“ – kovėsi su trimis japonų lėktuvnešiais. Tai buvo pirmasis lėktuvnešių mūšis.

Smarkiai apgadintas „Lexington“, jūreivių vadintas „Ponia Leks“, pasibaigus mūšiui buvo sąmoningai nuskandintas kito JAV karo laivo.

Per mūšį žuvo daugiau kaip 200 jūreivių, bet prieš lėktuvnešiui nuskęstant didžiąją dalį įgulos išgelbėjo kiti amerikiečių laivai.

JAV Ramiojo vandenyno štabo (PACOM) vadas admirolas Harry Harrisas, kurio tėvas buvo vienas iš evakuotų „Lexington“ jūreivių, gyrė sėkmingas nuskandinto laivo paieškas.

„Kaip išgyvenusio „USS Lexington“ įgulos nario sūnus sveikinu Paulą Alleną ir tyrimų laivo „Petrel“ įgulą su „Ponios Leks“, nuskandintos prieš beveik 76 metus per mūšį Koralų jūroje, suradimu“, – sakoma H. Harriso pranešime.

„Pagerbiame „Ponios Leks“ jūreivių – taip pat visų Antrajame pasauliniame kare kovojusių amerikiečių – narsą ir pasiaukojimą, toliau užtikrindami laisves, kurias jie mums visiems iškovojo“, – pridūrė admirolas.

Kai „USS Lexington“ nuskendo, jame buvo 35 lėktuvai.

Tyrėjai pranešė radę 11 orlaivių – bombonešių ir torpednešių „Douglas TBD-1 Devastators“, žvalgybai ir bombardavimui naudotų „Douglas SBD-3 Dauntless“ ir naikintuvų „Grumman F4F-3 Wildcat“.

„Lexington“ buvo mūsų prioritetų sąraše, nes jis yra vienas iš didžiųjų laivų, prarastų per 2PK“, – sakė P. Alleno komandos povandeninių operacijų direktorius Robertas Kraftas.

„Remdamasis geografija, metų laikų sąlygomis ir kitais veiksniais, dirbu su Paulu Allenu spręsdamas, kurias misijas vykdyti. Surasti „Lexington“ planavome apie šešis mėnesius, ir viskas puikiai pavyko“, – sakoma jo pranešime.

P. Alleno vadovaujamos paieškų grupės jau yra suradusios virtinę nuskendusių istorinių karo laivų, tarp jų kreiserį „USS Indianapolis“, 1945 metų liepą torpeduotą Japonijos povandeninio laivo Filipinų jūroje.