Kokia prezidentės planuojamo namo kaina?
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė už skly­pą ir sta­to­mą na­mą Ba­jo­ruo­se, kur per­si­kels gy­ven­ti pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, su­mo­kės bent 128 tūkst. eu­rų, skai­čiuo­ja por­ta­las del­fi.lt. Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė pa­žy­mi, kad pre­zi­den­tė, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, ne­liks gy­ven­ti Tur­niš­kių re­zi­den­ci­jo­je ir sa­vo būs­tu pa­si­rū­pins pa­ti.

„Visos su namo statybomis susijusios išlaidos bus deklaruojamos įstatymų numatyta tvarka“, – portalui atsiųstame komentare rašo D. Ulbinaitė.

Delfi.lt, remdamasis prezidentės privačių interesų deklaracijomis, nurodo, kad medžiagos namui ir statybininkų darbas kainuos apie 53,9 tūkst. eurų, už sklypą namui sumokėta 75,5 tūkst. eurų. Sutartis dėl statybinių medžiagų ir paslaugų įsigijimo sudaryta su bendrove „Mūro ekspertai“. Būsimo namo Vilniaus pakraštyje projektinius pasiūlymus parengė „Metro architektūra“.

Prezidentė D. Grybauskaitė vadovauja šaliai nuo 2009-ųjų. Antroji jos kadencija baigsis 2019 metais.