Kodėl visi lėktuvai šiais laikais yra dažyti?
Ab­so­liu­ti dau­gu­ma lėk­tu­vų šiais lai­kais yra nu­da­žy­ti, ta­čiau anks­čiau bu­vo vi­sai ne taip. Dau­gy­bė „Boeing“ lai­ne­rių skrai­dė su mi­ni­ma­liu da­žų kie­kiu ir at­ro­dė iš­ties pui­kiai. Aliu­mi­ni­nis pa­vir­šius bu­vo po­li­ruo­tas, to­dėl žvil­gė­jo sau­lė­je, o oro li­ni­jos džiau­gė­si ne tik įvaiz­džiu, bet ir ma­žes­niu svo­riu – lėk­tu­vo daž­nai sve­ria ke­lis šim­tus ki­log­ra­mų. Tai kas pa­si­kei­tė?

Priklausomai nuo lėktuvo dydžio, jo danga gali sverti ir visą toną. Ir ji nėra griežtai būtina – „Boeing 737“ gali skristi ir be jokių dažų. Tiesą sakant, būtent taip ir skraidė – kai kurios oro linijos žvilgančius lėktuvus laikė savo įvaizdžio dalimi. „American Airlines“ lėktuvai buvo lengvai atpažįstami būtent dėl savo poliruotų metalinių fiuzeliažų, tačiau dabar jie – balti. Tokie balti, kaip ir daugelio kitų oro linijų.

Toks sprendimas buvo priimtas dėl praktinių priežasčių. Kai kurie lėktuvų gamintojai net nesiūlo tokios galimybės palikti orlaivį nedažytą. „American Airlines“ turi daug skirtingų lėktuvų, o prekės ženklui geriau juos kaip nors suvienodinti. „Boeing“ atliko tyrimą, kuris atskleidė ir daugiau privalumų.

Tas pats lėktuvas, tik dabar - nudažytas.

Pasirodo, prie aliuminio lengvai kimba purvas ir vabzdžiai. Dažai gali būti lygesni ir švaresni. Nors tai ir skamba neįtikėtinai, purvas ir vabzdžiai didina oro pasipriešinimą. Nuo dažų ir sniegas bei ledas nukrenta lengviau.

Aliumininis paviršius yra sutvirtinamas kniedėmis, kurios yra dalinai matomos. Taigi, jos taip pat didina oro pasipriešinimą. Kur kas lengviau sukurti lygų dažytą nei lygų nedažytą paviršių. Nors aliuminis nerūdija, jį taip pat kamuoja korozija ir dažai nuo to apsaugo.

Galiausiai, dažytas paviršius mažiau įkaista. Dažai atspindi saulės spindulius, lėktuvas išlieka vėsesnis, todėl – efektyvesnis. Dažymas yra sudėtingas ir brangus procesas, bet „American Airlines“ teigia, kad tai padės sutaupyti pinigų. Ir ne tik dėl terminio efektyvumo – nedažytiems lėktuvams reikėjo daugiau priežiūros, kad jie išlaikytų veidrodinį blizgesį.