Kodėl „Tesla“ autopilotas vis pridaro avarijų?
„Tes­la“ au­to­pi­lo­tas ži­niask­lai­do­je links­niuo­ja­mas ne iš ge­ro­sios pu­sės. Jau yra įvy­ku­sios ke­lios tra­giš­kos ava­ri­jos, kuo­met sis­te­ma ne­pa­jė­gė iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo. Ta­čiau ko­kie trū­ku­mai nu­le­mia šiuos au­toį­vy­kius? Bri­tai at­li­ko ban­dy­mą ir par­odė, kaip pa­pras­tai „Tes­la Mo­del S“ su įjung­tu au­to­pi­lo­tu ga­li at­si­trenk­ti į ki­tą au­to­mo­bi­lį.

„Tesla Model S“ užtikrintai važiuoja greitkelio greičiu, kai priekyje esantis automobilis staiga persirikiuoja. Staiga prieš nosį atsiranda akivaizdi kliūtis – sustojęs automobilis. Tačiau autopilotas nežino, ką daryti ir pradeda stabdyti per vėlai. Šįkart nukentėjo tik „Ford Fiesta“ maketas, tačiau panašios tragedijos vyksta nuolat.

Praeitą mėnesį vienas „Tesla Model S“ atsitrenkė į ugniagesių sunkvežimį, kitas – į policijos automobilį. Prieš kelis mėnesius autopiloto vairuojamas „Model X“ pateko į mirtiną avariją, kokios pasitaiko jau kelerius metus. Visą šį laiką „Tesla“ kuria patobulinimus, išleidžia autopiloto programinės įrangos atnaujinimus, tačiau avarijos nesibaigia. Ir nesibaigs.

Problema nėra pats autopilotas, o žmonių supratimas. Autonominių automobilių keliuose nėra. „Tesla“ automobiliai nėra tokie savarankiški – „Tesla Autopilot“ tėra pagalbinė sistema, padedanti palaikyti automobilio greitį pagal aplinkinius automobilius. Automobiliai išlieka tarp linijų ir saugiai atlieka posūkius, tačiau tai vis tiek tėra tik pagerinta greičio palaikymo technologija. Susidūrusi su neaiškia situacija, sistema iš karto prašo vairuotojo imtis veiksmų. Jei vairuotojas nekreipia dėmesio į kelią, įvyksta avarija.

„Tesla“ jau kelis kartu perspėjo savo automobilių vairuotojus – jie negali patys savarankiškai keliauti greitkeliais. Sistema leidžia žmogui atsipalaiduoti ir tikrai pagerina automobilio saugumą. Tačiau išlaikyti rankas ant vairo vis tiek būtina. Dar svarbiau išlaikyti sutelktą dėmesį. Automobilio sensorius gali suklaidinti ryški saulės šviesą, neaiškus kelio žymėjimas ar neprognozuojami kitų vairuotojų veiksmai.

Britų atliktas eksperimentas vaizdžiai parodė, kas gali nutikti, kai priešais važiuojantis automobilis staiga apvažiuoja kliūtį:

Problema yra ta, kad autopilotas veikia labai gerai pagal savo funkciją. Taip gerai, kad vairuotojai yra tarsi užliūliuojami netikro saugumo jausmo. Jiems ilgą laiką iš tiesų nereikia nieko daryti, todėl jie tarsi persijungia smegenų režimą ir atsipalaiduoja tarsi būtų keleiviai. Tai – labai pavojinga. Bet ką gali padaryti „Tesla“? Nelabai ką – automobiliai ir taip pypsi bei rėkia, kai vairuotojas nebelaiko vairo.

Pasikartojančios avarijos privertė žmones geriau pagalvoti, ar jie tikrai nori autonominių automobilių. Šios technologijos palaikymas yra kaip niekada žemai. Tačiau kiti mano, kad tikri autonominiai automobiliai būtų išeitis – jie bent jau ne be reikalo kurtų tą trapų saugumo jausmą.