Kodėl laivai vadinami vardais, o lėktuvai, autobusai ar traukiniai – ne?
„Ti­ta­ni­kas“, „Bri­ti­ni­kas“, „Am­ber­sail“, „Me­ri­dia­nas“ – tai tik ke­li lai­vų var­dai, ku­ruos jūs ti­kriau­siai ži­no­te. Dau­ge­lis di­de­lių lai­vų tu­ri sa­vo var­dus, o ir ka­te­rių bei jach­tų sa­vi­nin­kai yra lin­kę jiems su­teik­ti var­dus. Gal­būt į ki­tą krui­zą plauk­si­te „Symp­ho­ny of the Seas“. Bet jei ke­liau­si­te lėk­tu­vu, teks įsi­tai­sy­ti ko­kio „Boeing 777“ sė­dy­nė­je. Ko­dėl taip yra?

Visų pirma reikėtų paminėti tai, kad žmonės laivuose praleidžia labai daug laiko. Jiems tai – antri namai. Įgulos nariai pažįsta vienas kitą tarsi šeimos narius, o laive susiorientuotų ir užsimerkę. Taigi, nieko keisto, kad žmones su laivais sujungia emocinis ryšys. Nejučia laivas įgauna beveik žmogiškų savybių ir žmonės jam jaučia prieraišumą. Kai kurie savo laivų net ilgisi, kai namie laukia kitos kelionės. Todėl vardai neatrodo tokia jau keista tradicija.

Visgi, vardai laivams buvo suteikiami ir dėl praktinių priežasčių. Identifikuoti laivą galima pagal vėliavas, numerius ir, dažnai, kompanijos pavadinimą. Laivai vandenynuose prasilenkia visai netoli vienas kito, todėl dideli vardai ant korpuso dažnai yra gerai matomi. Radijo ryšiu su kitu laivu galima susisiekti būtent šaukiant vardu, taip pat ir šaukiniu. Vardai padėdavo komunikacijai ir sausumoje – kur kas lengviau surasti laivą, kai žinai jo vardą. Tai kodėl lėktuvai neturi vardų?

Dažnas lėktuvas anksčiau turėjo vardą. Kariniai lėktuvai dažnai gaudavo vardus ir jie būdavo užrašomi kur nors ant fiuzeliažo. Pavyzdžiui, B-29 bombonešis, numetęs atominę bombą ant Hirošimos, buvo pavadintas „Enola Gay“ piloto Paulo Tibbetso motinos garbei.

Tačiau dabar lėktuvai vardus turi retai. Taip yra todėl, kad jų yra tiek daug, pilotai jiems nejaučia emocinio ryšio ir jie yra gaminami. Taigi, lėktuvai turi modelius – „Airbus 320“ gali būti taip ir vadinamas, tikslumui pridedant oro linijų bendrovę. Tuo tarpu laivai nėra gaminami – jie yra statomi. Minėtas „Symphony of the Seas“ neturi modelio pavadinimo, todėl jam unikalus vardas yra tiesiog reikalingas.