Knyga apie Donaldą Trumpą šluojama nuo lentynų
Do­nal­do Trum­po tei­si­nin­kams sie­kiant su­stab­dy­ti skan­da­lin­gos Mi­chae­lo Wolf­fo kny­gos „Ug­nis ir įnir­šis: Trum­po Bal­tų­jų rū­mų vi­du­je“ iš­lei­di­mą, jos eg­zemp­lio­riai tie­siog šluo­te nu­šluo­ti nuo JAV ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kny­gy­nų len­ty­nų. Spaus­tu­vės ne­spė­ja šios kny­gos spaus­din­ti, nes jos pa­klau­sa per­žen­gė vi­sus lei­dė­jų lū­kes­čius.

Iš pradžių buvo planuojama, kad „Ugnis ir įniršis“ prekyboje pasirodys sausio 9 dieną. Tačiau kai JAV prezidento teisininkai pamėgino priversti leidyklą „Henry Holt“ nebeleisti knygos, ši data buvo kiek paankstinta. „Ugnis ir įniršis“ prekyboje pasirodė sausio 5-ąją.

Knygos pristatymui Jungtinėse Valstijose leidykla iš pradžių išspausdino 150 tūkst. egzempliorių, tačiau paklausa buvo tokia didelė, kad jau penktadienio vakarą viskas buvo išparduota. „Penktadienį mes sugebėjome gauti daugiau nei 540 M. Wolffo knygos kopijų, bet iki vakaro jas visas pardavėme. Per savaitgalį gavome šimtus išankstinių knygos užsakymų ir tikimės, jog ryt ar poryt pavyks juos įvykdyti, nes iš leidėjo laukiame papildomų kopijų“, – antradienį „The Guardian“ teigė Vašingtone esančio knygyno „Politics and Prose“ bendraturtis Bradley Grahamas. – Neįprasta tai, kad toks susidomėjimas knyga visiems yra netikėtas. Regis, net leidėjai nustebę, kokia didžiulė jos paklausa.“

Pasak „New York Times“, leidykla „Henry Holt“ iki pirmadienio buvo gavusi per 1 mln. knygos užsakymų. Iki tada jau buvo parduota „šimtai tūkstančių“ elektroninės knygos versijų, o knygos garso įrašų buvo parduota daugiau nei 100 tūkstančių. „Amazon“ JAV ir Didžiojoje Britanijoje jau nebeturi spausdintų knygų ir siūlo jas pristatyti per 2–4 savaites klientams Amerikoje, o britams siūloma palaukti 2–5 dienas.

„Paklausa yra labai didelė tiek mūsų knygynuose, tiek ir mūsų tinklalapyje. Regis, kad „Ugnis ir įniršis“ bus didžiausia metų politinė knyga“, – teigė knygynų tinklą Didžiojoje Britanijoje turinčios bendrovės „Waterstones“ atstovė spaudai Sandra Taylor. Per savaitgalį jie buvo pardavę visus turėtus knygos egzempliorius.

Bendrovės „Macmillan“, kuriai priklauso leidykla „Henry Holt“, vadovas Johnas Sargentas „New York Times“ teigė, kad prie knygos pardavimo, be jokios abejonės, smarkiai prisidėjo D. Trumpo reakcija.