Klaipėdoje – leidinys apie piliakalnius
An­tra­die­nį uos­ta­mies­ty­je, Ma­žo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mu­zie­ju­je (MLIM) pri­sta­ty­tas „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­to ir kraš­to­ty­ri­nin­ko De­ni­so Ni­ki­ten­kos par­ašy­tas bei MLIM iš­leis­tas lei­di­nys „Pil­so­to že­mės pi­lys“.

Pasak autoriaus, šis leidinys – kitoks ir išsiskiriantis iš panašaus žanro knygų apie piliakalnius.

„Žaismingas, labai gausiai iliustruotas ir originaliai sumaketuotas. Leidinys skirtas plačiajai visuomenei, kuri domisi piliakalniais arba nori juos pažinti geriau, taip pat susipažinti su kuršių gentimi. Kitaip, nei chrestomatiniuose leidiniuose, „Pilsoto žemės pilyse“ iliustracijoms panaudotos kuršių papuošalų, ginklų rekonstrukcijos, o ne artefaktai. Taip siekta parodyti, kokie gražūs, spindintys buvo mūsų protėvių materialinės kultūros reliktai“, – sakė autorius.

Leidinyje aprašomi piliakalniai, jų struktūros, paaiškinama, kaip juose įžvelgti archajiškų laikų pėdsakus, pasakojama apie medines pilis.

„Pirmą kartą išleistas leidinys, kuris dedikuotas ne kokiam nors rajonui, jame esantiems objektams, o archajiškai žemei – šįkart Pilsotui. Ši mažiausia kuršių žemė driekėsi nuo pietinių Klaipėdos ribų iki Nemirsetos. Pasakojama apie Eketės, Kukuliškių, Žardės, Laistų, Purmalių piliakalnius, Kalotės piliavietę. Naudojama daug medžiagos iš padavimų, legendų, skandinavų sagų, taip pat mūsų patriarcho dr. Jono Basanavičiaus rašytinių paminklų“, – pasakojo D. Nikitenka.

Leidinį „Pilsoto žemės pilys“, kuris išleistas 600 egzempliorių tiražu, galima įsigyti Klaipėdoje, MLIM (Didžioji vandens g. 2).