Kiču pavirtęs kultas: Lenkija ir Jonas Paulius II
Prieš 98 me­tus, 1920-ųjų ge­gu­žės 18 die­ną, Len­ki­jo­je gi­mė ber­niu­kas var­du Ka­ro­lis Józe­fas Woj­ty­la, šian­dien vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mas šven­to­jo Jo­no Pa­uliaus II-ojo var­du. Len­kų sa­vi­mo­nė­je po­pie­žius uži­ma ypa­tin­gą vie­tą – vie­ni jį gar­bi­na, ki­ti iš to­kio gar­bi­ni­mo juo­kia­si ir kri­ti­kuo­ja po­pie­žiaus as­me­nį, ta­čiau jis nuo­lat iš­lie­ka dė­me­sio cen­tre.

Apsilankius bet kuriame Lenkijos mieste galima aptikti su popiežiumi susijusių objektų – mokyklų, gatvių, skverų. Vis dėlto ne jie labiausiai patraukia turistų ir užsieniečių dėmesį. Suvenyrų parduotuvėse, knygynuose apstu daiktų su popiežiaus atvaizdu, vizito metu kiekvienas turistas susiduria su bent keliomis popiežiaus skulptūromis, net Lenkijos interneto burbule popiežiaus kritikai šį pavertė memu.

Suvenyrų bomba sprogo 2011 metais, kai Jonas Paulius II buvo paskelbtas palaimintuoju.

Karolis Józefas Wojtyla gimė 1920 metais Vadovicuose. Kunigu tapti jis nusprendė būdamas 22 metų, kuomet Lenkija buvo okupuota nacių. Įšventintas Karolis Wojtyla jau po karo, 1946 metais. Popiežiumi Jonu Pauliumi II jis buvo išrinktas 1978 metais. Įdomu tai, kad jis buvo pirmasis ne itališkos kilmės popiežius per daugiau nei 450 metų. Taip pat – Jonas Paulius II popiežiumi buvo išrinktas Lenkijai vis dar esant už geležinės uždangos. Kadangi socializmo metais aktyviai rėmė lenkų „Solidarumo“ judėjimą, žlugus Rytų Europos socialistiniam blokui jis tapo ne tik religine, bet ir politine ikona.

Į popiežiaus gyvybę buvo kėsintasi ne sykį. Žymiausias pasikėsinimas įvyko 1981 metais, kuomet Jonas Paulius II buvo pašautas ir vos išgyveno.

Jonas Paulius II taip pat yra pagarsėjęs dėl savo itin konservatyvių pažiūrų – tų pačių asmenų santuokos pasmerkimo, nusistatymo prieš dvasininkų santuokas bei protestantes moteris kuniges. Afrikos šalyse siaučiant AIDS epidemijai popiežius griežtai kritikavo prezervatyvų naudojimą.

Kultas

Pasaulyje Lenkija yra žinoma kaip katalikybės bastionas. Nieko nuostabaus, kad popiežius lenkas, vėliau – dar ir šventasis, tapo savotišku Lenkijos simboliu ir ikona. Karolio Wojtylos gimtuosiuose Vadovicuose yra įrengtas muziejus, kurį kasmet aplanko tūkstančiai piligrimų.

Popiežiui mirus Lenkijos žiniasklaida patvino popiežių aukštinančiais tekstais, visoje šalyje vyko daug įvairių eisenų.

Lenkijos parlamentui 2015 metais buvo įteiktas popiežiaus kraujo buteliukas, kuris ten ir saugomas. Lenkijos vyriausybės kritikai teigia, kad valdančioji partija „Prawo I Sprawiedliwość“ oportunistiškai naudojasi popiežiaus kultu savo populiarumui auginti.

Suvenyrai

Suvenyrų bomba sprogo 2011 metais, kai Jonas Paulius II buvo paskelbtas palaimintuoju. Antra, per visa pasaulį nusiritusi suvenyrų su Jonu Pauliumi II banga įvyko 2014 metais, kai jis tapo šventuoju. Suvenyrai ir toliau nedingsta iš Lenkijos parduotuvių, knygynų, prekybos centrų bei pašto. Galima atrasti žvakių, magnetukų, kalendorių, pašto ženklų, statulėlių, puodelių, pagalvėlių, dėlionių, net žiebtuvėlių ar alaus butelių atidarytuvų su popiežiaus atvaizdu. Dauguma tokių suvenyrų yra pagaminti Kinijoje. Prekyba tokiais suvenyrais vis dar yra itin pelninga industrija.

Statulos

Dar iki popiežiaus mirties Lenkijoje buvo pastatyta apie 230 jo statulų. Popiežiaus paminklų skaičius gana ženkliai šoktelėjo 1998 metais. Nuo Jono Pauliaus II mirties 2005 metais iki 2009 metų buvo pastatyta dar 300 statulų. Po popiežiaus mirties savivaldybės buvo suinteresuotos statyti paminklus popiežiui, vyko gausybė konkursų dėl paminklų statymo. 2014 metais visoje Lenkijoje jų buvo apie 700.

Žinoma, gausu ir kitokių popiežiaus Jono Pauliaus II memorialų Lenkijoje: kryžių, memorialinių akmenų, obeliskų, memorialinių lentelių, kurių kiekis tikrai viršija kelis tūkstančius ir nuolat auga.

Miuziklas

2017 metais Lenkijoje buvo pristatytas miuziklas apie popiežių Joną Paulių II. Nors miuziklas nelaikomas itin kokybišku produktu, recenzijose rašoma, kad miuziklas yra prastesnis, nei vidutinis, žmonės į jį eina noriai. Produktas susilaukė populiarumo.

Miuzikle „Karol“ („Karolis“) idealizuojamas popiežiaus asmuo. Miuziklas prasideda 1918 metų kronikomis, kuriose rodomas Józefas Piłsudskis. Tokiu būdu Jonas Paulius II susiejamas su Lenkijos nepriklausomybe tarpukariu. Vis dėlto kritikai pastebi, kad kūrinyje visiškai negvildenamos kontraversiškos temos, tokios, kaip homoseksualumas ar abortai, kuriomis Jonas Paulius II turėjo itin kategorišką nuomonę.

Intenautų kultūra ir popiežius

Internetinis memas

Į popiežiaus Jono Pauliaus II kultą ironiškai žiūri nemaža dalis pačių lenkų. Internete plinta įvairūs memai, popiežiaus įvaizdis naudojamas netgi kuriant elektroninę muziką. Tiesa, internetiniai Jono Pauliaus II kritikai susilaukia atgalinių kritikos strėlių iš katalikų Bažnyčios ir katalikiškų organizacijų, mat pokštai neretai būna piktoki, kaip antai skaičiaus 2137 naudojimas. Tai – laikas, kada popiežius mirė.

Popiežiaus pašiepimas internetinėje erdvėje prasidėjo apie 2009 – 2010 metus. Grafikai, animacijai bei vaizdo įrašams, kuriuose figūruoja Jonas Paulius II, prilipo „Cenzopapa“ pavadinimas. Pagrindinis tokių pokštų elementas – pageltusio popiežiaus veido naudojimas įvairioje vizualikoje. Dažniausiai tokiu būdu popiežius ir katalikų bažnyčia būdavo kritikuojama.

Taip pat popiežiaus įvaizdį pasigavo ir sėkmingai naudoja elektroninės, „Vaporvawe“ vadinamo žanro muzikos kūrėjai, įvardindami savo judėjimą „Papieżwave“.