Kiaulė menininkė uždirba tūkstančius
Jei ka­da nors tek­tų ką nors įti­ki­nė­ti, kad nė­ra nie­ko ne­įma­no­mo, pa­pa­sa­ko­ki­te apie Pig­cas­so. Tai dau­giau kaip 200 kg sve­rian­ti kiau­lė, ku­ri bu­vo pa­im­ta iš Pie­tų Af­ri­ko­je esan­čios sker­dyk­los ir ta­po ga­na gar­sia dai­li­nin­ke.

Prieš kelerius metus aktyvistė Joanne Lefson atsigabeno kiaulę į savo ūkį ir davė jai įvairių daiktų, kad ši apsiprastų naujoje vietoje. Ten buvo ir keletas teptukų, kurie labai sudomino Pigcasso. Šeimininkė nusprendė palikti aptvare keletą dažų skardinių ir drobę. Joanne nuostabai, augintinė ėmė piešti.

Pigcasso mėgsta panardinti teptuką į dažus ir braukti jį per drobę. Ūkyje kiaulė jau turi asmeninę galeriją. Tačiau jos darbų sparčiai mažėja, mat meno kolekcininkai iš įvairių pasaulio vietų pasiryžę sumokėti ir apie 2 tūkst. dolerių už paveikslą.

„Neverčiu jos tapyti. Ji tai daro, kai užsimano“, – tikino J. Lefson. Augintinės darbus, kaip sako moteris, būtų galima pavadinti ekspresionistiniais. Ji viliasi, kad galbūt kada nors geriausiose Niujorko ir Paryžiaus galerijose kabės ir Pigcasso darbai.

Menininkės kūrinius galima apžiūrėti, o panorus ir įsigyti, šiuo adresu: https://pigcasso.myshopify.com/collections/all. Visi pinigai, gauti už Pigcasso paveikslus, skiriami ūkiui išlaikyti.

Kiaulė yra smalsus gyvūnas. Jei jai pasidaro nuobodu, gali tapti nelaiminga ir pridaryti žalos. Kad tai nenutiktų, kartais savininkai į aptvarą įmeta kamuolį. Vis dėlto piešimas yra šis tas naujo. Kiaulė skiria spalvas, tačiau nemato raudonos ir gali matyti mažiau mėlynos ir žalios atspalvių negu žmogus.