Kelionė aplik Lietuvą traktoriumi finišavo Lumpėnuose
Že­mės ūkio bend­ro­vė­je „Lum­pė­nų Ram­by­nas“ (Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė) fi­ni­ša­vo „Dot­nu­vos Bal­tic“ or­ga­ni­zuo­ta ke­lio­nė trak­to­riu­mi ap­link Lie­tu­vą. Šis vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį mi­nin­čiai Lie­tu­vai skir­tas ren­gi­nys ta­po že­mės ūkio sri­ty­je dir­ban­čios kom­pa­ni­jos svei­ki­ni­mu ju­bi­lie­jų šven­čian­čiai ša­liai.

Kaip „Tauragės kurjeriui“ sakė „Dotnuvos Baltic“ atstovas Zigmantas Vagonis, Lietuvą geografiškai apjuosusi 1200 kilometrų kelionė traktoriumi truko devynias dienas. Tam išnaudota tona dyzelino. Šiai kelionei pasirinktas šalies pasieniu einantis, visą Lietuvą apglėbiantis kelias, kuris buvo įveiktas nauju „Case IH“ traktoriumi, papuoštu lietuviška simbolika. Į 100-mečio kelionę renginio dalyviai pasiėmė dėkingumo simbolį – duonos. Lietuviškuose papročiuose duona – ypatingas žmonių bendrystės, sugyvenimo ir tarpusavio ryšio simbolis, kuris buvo dalijamas kelionės metu aplankytiems žmonėms.

Į kelionę traktorius leidosi vasario 15 d. Dotnuvoje. Iš Šakių rajono traktorius pajudėjo link Matlaukio kaimo Vilkaviškio rajone, toliau riedėjo į Varėnos rajoną, iš ten – į Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių, Ignalinos, Rokiškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Žagarės, Akmenės, Mažeikių, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės rajonus, finišavo Pagėgių savivaldybėje ir galiausiai grįžo į pradinį kelionės punktą – Lukšių kaimą. Kelionės metu aplankyti kiekviename maršruto rajone įsikūrę ūkininkai ir kaimo bendruomenės.

– Puiki idėja, – priimdamas svečius sakė „Lumpėnų Rambyno“ vadovas Remigijus Kelneris.

Anot jo, tegul žmonės pamato, kad žemdirbiai moka ne tik prašyti, bet ir duoti kažką šviesaus ir gero.