Kelias liovėsi dainuoti
Min­tis įreng­ti dai­nuo­jan­tį ke­lią ki­lo sie­kiant pa­ge­rin­ti sau­gu­mą – spe­cia­lios juo­stos ant as­fal­to su­gro­ja me­lo­di­ją, kai ma­ši­nos jas ker­ta leis­ti­nu grei­čiu. Ta­čiau gre­ti­mo kai­mo gy­ven­to­jai ėmė skųs­tis, kad nuo­la­ti­nis triukš­mas ve­da juos iš pro­to.

Vienas gyventojas tai vadino psichologiniu kankinimu. Kitas pasakojo, kad mašinos važiuoja greičiau, nes vairuotojai nori pažiūrėti, ar daina ims suktis dvigubu greičiu. Dėl kaimo žmonių spaudimo pareigūnai uždarė grojantį kelią – vos po dienos, kai jis oficialiai buvo atidarytas.

Kad kelias sugrotų šiaurinės Fryzijos provincijos (Nyderlandai) himną, mašinos turėjo važiuoti ne didesniu kaip 60 km/val. greičiu. Labai greitai paaiškėjo, kad gyventojams naujovė visiškai nepatinka. „Mane tai veda iš proto. Negali nei lauke sėdėti, nei naktį miegoti“, – skundėsi Sijtze Jansma. Kita moteris piktinosi, kad taksistai visą šeštadienio vakarą stengėsi kuo greičiau kirsti grojančias linijas, tad himnas sukosi didesniu greičiu ištisą naktį.

Kaip aiškino Vietos infrastruktūros ir kultūros ministerija, projektas dalyje N357 kelio buvo skirtas Leuvardeno miestui propaguoti ir naujiems kelių dažams patikrinti. Šiemet miestas paskelbtas Europos kultūros sostine.

„Viskas veikė puikiai. Melodija buvo gerai girdėti, – sakė ministerijos atstovė. – Džiaugiamės tuo, bet žmonės neturi kentėti. Kiti keliai tam labiau tinkami.“

Juostos buvo įtaisytos praėjusį penktadienį. Tai kainavo 80 tūkst. eurų, įskaitant ir jų pašalinimą. Pasak Fryzijos provincijos atstovo, eksperimentas buvo skirtas nustatyti, kaip muzika veikia vairuotojų elgesį. Tačiau jis pridūrė pats ten buvęs ir įsitikinęs, kad tai nėra malonu tiems, kurie gyvena netoliese.

„Mintis gera, bet daug gyventojų skundėsi negalintys miegoti dėl triukšmo. Dabar vėl bus ramu, žmonės galės džiaugtis gyvenimu“, – pridūrė atstovas.