Keičia taisykles dėl emocinės paramos gyvūnų
Pa­grin­di­nės Jung­ti­nių Vals­ti­jų oro bend­ro­vės nu­spren­dė dėl sau­gu­mo su­griež­tin­ti tai­syk­les dėl va­di­na­mų­jų emo­ci­nės par­amos gy­vū­nų. Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo žmo­nių, no­rin­čių į lėk­tu­vo sa­lo­ną įsi­neš­ti ko­kį nors gy­vū­ną, ir su tuo su­si­ju­sių in­ci­den­tų.

Emocinių arba psichinių problemų turintiems keleiviams leidžiama į lėktuvo saloną įsinešti ar įsivesti emocinę paramą jiems teikiantį ar kitaip padedantį gyvūną. Tačiau oro bendrovė gali neleisti įsinešti kai kurių egzotinių ar neįprastų gyvūnų.

Neseniai viena Niujorko menininkė pamėgino į lėktuvą įsinešti povą ir tapo tikra interneto sensacija. „United Airlines“ paukščio nepriėmė į lėktuvą, nes jis neatitiko dydžio ir svorio standartų.

Dexteris – gana garsus povas, kuris net turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“.

Minėtos oro bendrovės atstovas Charlie Hobartas pažymėjo, kad pastarasis incidentas visiškai nesusijęs su tvarkos pasikeitimais, kurie įsigalios nuo kovo 1 dienos. „Šiuos pakeitimus deriname jau seniai“, – sakė jis.

Neseniai kita amerikiečių oro transporto įmonė – „Delta Air Lines“ – taip pat nusprendė įvesti naujus reikalavimus keleiviams, kurie nori skristi su savo gyvūnais.

Bendrovė teigia, kad nauja tvarka priimta dėl reguliavimo stokos, kuri gali sukelti didelę saugumo grėsmę, susijusią su nedresuotais gyvūnais.

AFP/Scanpix nuotrauka

Kaip nurodo „Delta Air Lines“, keleiviai mėgino skristi su emocinės paramos kalakutais, nykštukinėmis voverinėmis skraiduolėmis, gyvatėmis, vorais ir kitais.

Nuo 2016 metų padaugėjo nemalonių incidentų. Tarp jų pasitaikė atvejis, kai daugiau nei 30 kilogramų sveriantis emocinės paramos šuo apkandžiojo kitam keleiviui veidą.