Katė savaitę slapstėsi nuo policijos
Pa­bė­gu­si ir vi­są sa­vai­tę po Niu­jor­ko oro uos­tą klai­džio­ju­si ka­tė ga­liau­siai bu­vo su­čiup­ta svei­ka ir gy­va. Ta­čiau į ją rei­kė­jo kreip­tis ki­niš­kai.

Oro uosto saugumo policija pranešė, kad katė Pipirė daug kartų buvo pastebėta Johno F. Kennedy tarptautiniame oro uoste. Prieš tai ji pabėgo nuo savo šeimininko, laukusio skrydžio į Kiniją. 4 metų Pipirę padėjo pagauti Džersyje gyvenanti Nuan Tang, gyvūnėlio augintojo draugė.

Pasak pareigūnų, Pipirė atpažino Nuan Tang balsą, kai ši kreipėsi į ją mandarinų kalba ir ištarė kinišką katės vardą – Dai Meng. Vos išlindusi ji buvo pagriebta ir įkištą į narvelį. Nuan Tang pažadėjo grąžinti Pipirę savininkui. Vyras pabėgus katei išskrido į Kiniją, nes ten jo laukė naujas darbas.