Katalikų procesija Filipinuose pritraukė šimtus tūkstančių maldininkų
Šim­tai tūks­tan­čių Fi­li­pi­nų ka­ta­li­kų sos­ti­nė­je Ma­ni­lo­je an­tra­die­nį da­ly­va­vo pro­ce­si­jo­je, per ku­rią gat­vė­mis ne­ša­ma Juo­do­jo Na­za­rie­čio sta­tu­la, kaip ti­ki­ma, pa­si­žy­min­ti ste­buk­lin­go­mis ga­lio­mis.

Tikintieji virvėmis tempia vežimą su Jėzaus Kristaus statula. Procesijoje dalyvauja daugiau kaip pusė milijono žmonių, vilkinčių geltonos ir kaštoninės spalvų marškinėlius, mosuoja rankšluosčiais ir skanduoja „Viva!“ („Tegyvuoja!“) Tai vienas didžiausių šalies religinių festivalių.

Statula sostinės gatvėmis vežama į „namus“ Juodojo Nazariečio mažojoje bazilikoje sostinės Kviapo rajone. Šios didžiulės eitynės paprastai trunka 20 valandų ar daugiau.

Medinę Juodojo Nazariečio statulą misionieriai į Manilą atvežė 1606 metais.

Filipinai yra katalikybės tvirtovė Azijoje, turinti daugiau kaip 80 mln. tikinčiųjų. XVI amžiuje šį salyną kolonizavo ir tikėjimą paskleidė Ispanija.

Medinę Juodojo Nazariečio statulą misionieriai į Manilą atvežė 1606 metais. Tikima, kad ji atlaikė daug katastrofų.

Antradienį per procesiją buvo sužeista daugiau kaip 700 žmonių.

Maldininkai rizikuodami gyvybe stengiasi rankšluosčiais paliesti statulą, nes tiki, kad Juodasis Nazarietis turi stebuklingų galių, pereisiančių į audinį.

2016 metais žuvo du šios procesijos dalyviai.

Daugelis filipiniečių viliasi, kad dalyvaudami Juodojo Nazariečio pagerbimo procesijoje basomis ir taip įrodydami nusižeminimą padidina tikimybę, jog jų maldos bus išklausytos.