Karalius susimažino algą
Ma­lai­zi­jos val­do­vas, pa­lai­ky­da­mas nau­jos vy­riau­sy­bės ban­dy­mą ma­žin­ti di­džiu­les sko­las, pa­vel­dė­tas iš ko­rup­ci­ja su­si­te­pu­sio se­no­jo re­ži­mo, 10 proc. su­si­ma­ži­no sa­vo al­gą.

Sultonas Muhammadas V buvo sujaudintas visuomenės narių, savo lėšomis prisidedančių prie vyriausybės fondo skoloms mažinti. Jis pasiūlė prisidėti ir sumažinti savo algą, kurią jam skiria vyriausybė.

Karališkieji rūmai pranešė, kad 48 metų karalius iki savo kadencijos pabaigos 2021 metais ims sumažintą algą, bet nenurodė, kiek jis uždirba. Dabartinis jaunatviškas karalius, garsėjantis pomėgiu važinėtis visureigiais ir taip pat mėgstantis kitokį ekstremalų sportą, į sostą įžengė 2016 metų pabaigoje.

Malaizija yra konstitucinė monarchija, besilaikanti unikalios tvarkos. Šios musulmoniškos valstybės sostas kas penkeri metai atitenka vis kitai iš devynias Malaizijos valstijas valdančių karališkųjų šeimų.

Nors Malaizijos musulmoniška karališkoji šeima vaidina tik formalų vaidmenį, šalies gyventojai, ypač musulmonai malajai, pagrindinė šalies gyventojų grupė, itin ją gerbia. Be to, kritikuoti karališkąją šeimą yra griežtai draudžiama.

Karaliaus ir karalienės portretai kabo kiekviename vyriausybės pastate visoje šalyje. Karalius yra simbolinis musulmonų vadovas šalyje, taip pat – ir kariuomenės vadas.