Kanadiečiai supainiojo Vokietijos ir Belgijos vėliavas
Ka­na­do­je pir­ma­die­nį ofi­cia­liai su­tin­kant Bel­gi­jos ka­ra­lių ir ka­ra­lie­nę at­si­tik­ti­nai bu­vo iš­kel­ta Vo­kie­ti­jos vė­lia­va.

Medis, augantis prie generalgubernatorės Julie Payette rezidencijos, buvo padabintas Kanados ir Vokietijos vėliavomis. Vokiečių simbolis yra su horizontaliomis juodos, raudonos ir geltonos spalvos juostomis, o belgų vėliavos juostos – juoda, geltona, raudona – vertikalios.

Vėliava žymėjo medį, kurį rezidencijos teritorijoje 1977 metais, per ankstesnį Belgijos karališkųjų asmenų vizitą, pasodino karalienė Fabiola. Dabartinis Belgijos karalius Filipas ir jo žmona Matilda netoliese taip pat turėjo pasodinti medelį.

„Mums rengiantis medelio sodinimo ceremonijai rezidencijos „Rideau Hall“ teritorijoje kažkas atkreipė dėmesį, kad supainiota nedidelė vėliava, kuria būdavo žymimas medis, 1977 metais pasodintas Jos Didenybės karalienės Fabiolos, – sakė J. Payette atstovė. – Į šią situaciją sureagavome nedelsdami, dar prieš Belgijos monarchų atvykimą į ceremoniją.“

Karaliaus Filipo ir karalienės Matildos valstybinis vizitas Kanadoje truks iki kovo 17 dienos / Reuters/Scanpix nuotrauka

Generalgubernatorė atstovauja karalienei Ežbietai II, kuri oficialiai yra Kanados valstybės galva.

Karaliaus Filipo ir karalienės Matildos valstybinis vizitas Kanadoje truks iki kovo 17 dienos. Į generalgubernatorės rezidenciją jie atvyko pirmadienį atvira žirgų traukiama karieta ir lydimi Karališkosios Kanados raitosios policijos narių paradinėmis uniformomis.

Pasibaigus patrankų saliuto ir sargybos priėmimo ceremonijai karalius Filipas padėkojo Kanados kariams, kovojusiems už jo šalies laisvę per du pasaulinius karus. „Esame skolingi šiems kariams už savo laisvę“, – sakė jis.

Vėliau karališkoji pora nuėjo sodinti medelio.