Kalėdų stebuklas ar nebūta pasaka?
Jū­rei­vis iš Len­ki­jos, jū­ros at­neš­tas į Pra­ncū­zi­jos sa­lą, tei­gia su ka­te drei­fa­vęs 7 mė­ne­sius.

Zbigniewas Reketas Indijos vandenyne esančios Reunjono salos spaudai pasakojo apie savo nepaprastus nuotykius, iš tiesų prasidėjusius jau prieš kelerius metus. Tačiau nuo gegužės, kai sugedo laivo variklis, jis su savo kate Samira buvo likę tik vėjų ir bangų malonėje. Lenko pasakojimo neįmanoma patikrinti, bet siaubinga jo laivo būklė ir išsekęs kūnas iš tiesų liudija apie sunkius laikus vandenyne.

54 metų jūreivis sakė 2014 metais gyvenęs JAV, tačiau išvykęs į Indijos vakarų pakrantės Alango miestą nusipirkti laivo. Ten sužinojęs, kad grįžti į Jungtines Valstijas negali, nes baigėsi jo žaliosios kortelės viza. Tad nusipirkta didele valtimi, kokiomis būna aprūpinti kruiziniai laivai ir keltai, jis nusprendė patraukti į Džakartą.

Valtį jis pritaikė savo poreikiams, įtaisė stiebą, motorą ir vairą. Deja, vairas netrukus sulūžo, ir jis buvo nuneštas vakarų link, kol galiausiai pasiekė Komorų salas, išsidėsčiusias tarp Mozambiko ir Madagaskaro. Z. Reketas sakė ten praleidęs dvejus metus, taisęs laivą ir susisiekęs su Lenkijos ambasada Kenijoje, prašęs padėti grįžti namo į Lenkiją. „Jie nenorėjo manęs repatrijuoti, tik davė 150 eurų“, – prisiminė jis.

Galiausiai gegužės 20 dieną Z. Reketas vėl leidosi į jūrą su kate Samira, kurią priglaudė Komoruose. Šįkart jis tikėjosi pasiekti Durbaną Pietų Afrikoje, tačiau laivo variklis ir vėl sugedo, taip pat ir komunikavimo priemonės. Ištisus mėnesius lenkas dreifavo vandenyne, misdamas kiniškais makaronais, kuriais buvo apsirūpinęs tik vienam mėnesiui. Savo dietą jis papildė pasigautomis žuvimis.

„Mus nešė Somalio, paskui Maldyvų, o galiausiai vėl Indonezijos link, – pasakojo jis. – Kelis kartus mačiau žemę, bet negalėjau prie jos priplaukti. Pastebėjau kelis laivus, bet mano radijo imtuvo baterija buvo išsibaigusi.“

Kalėdų dieną praplaukiantis laivas pastebėjo jūreivį ties Reunjono krantais ir pranešė pakrančių apsaugai. Ši pasiuntė laivą ir atgabeno lenką į prancūzų salą, esančią už 700 kilometrų į rytus nuo Madagaskaro. Vietos labdaros organizacija parūpino jūreiviui drabužių ir maisto, o valdžia ėmė tikrinti jo istoriją, kuri neatrodo labai įtikinama, nes vietos žiniasklaidos atstovai teigia matę lenkišką keliauninko pasą, leidimą gyventi Komoruose ir JAV žaliąją kortelę.

Pats Z. Reketas sako svarstąs, ar nepasilikus Reunjone, kur jis norėtų susirasti darbą ir pradėti normalų gyvenimą. Kaip Europos Sąjungos pilietis jis turi teisę pasilikti saloje, kuri yra Prancūzijos užjūrio regionas.