Kaip atrodo kitų šalių tradiciniai velykiniai margučiai?
Ne vi­si mo­ka ga­min­ti tra­di­ci­nius lie­tu­viš­kus vaš­ku da­žy­tus ­mar­gu­čius, ta­čiau kiek­vie­nas ži­no, kaip jie at­ro­do. Vaš­ku kiau­ši­nius da­žo ne­ vien lie­tu­viai – taip ve­ly­ki­nius mar­gu­čius spal­vi­na ir če­kai, bal­ta­ru­siai. Tai – Ry­tų ir Pie­try­čių Eu­ro­po­je, daž­niau­siai – tarp Eu­ro­pos sta­čia­ti­kių pa­pli­tu­si ­tra­di­ci­ja. Kaip gi at­ro­do ki­tų ša­lių tra­di­ci­niai mar­gu­čiai?

Baltarusiški margučiai / orthodoxwoman.wordpress.com nuotrauka

Baltarusiški margučiai / orthodoxwoman.wordpress.com nuotrauka

Baltarusija. Kaimyninėje Baltarusijoje Velykiniai kiaušiniai marginami vašku – raštai pernelyg nesiskiria nuo lietuviškų. Margučiams rusva spalva suteikiama naudojant svogūnų laiškus ar medžių žievę.

Bulgariški margučiai / static.bnr.bg

Bulgarija. Bulgariški kiaušiniai taip pat dažomi rausva ar raudona palvomis. Marginimui vašku naudojamas ypatingas rašiklis, kurį anksčiau gamindavo sulenkiant ploną monetą. Į jį įdedamas bičių vaško gabalėlis, kuris ištirpdomas palaikius rašiklį virš ugnies ir tuomet naudojamas dažymui. Kartais vaškas nudažomas juodai – toks vaškas nenuvalomas nuo kiaušinių.

Įdomu, kad Bulgarijoje vis dar egzistuoja kiaušinių mėtymo šalia šeimos namų tradicija, idant būtų apsisaugota nuo piktųjų dvasių. Kartais kiaušiniai daužiami į bažnyčių sienas.

Čekiški margučiai / i.pinimg.com

Čekija. Prieš dažant kiaušiniai padalijami į laukelius aplink kiaušinį ir tose sekcijose piešiami įvairūs motyvai. Ornamentai kuriami specialiu rašikliu, pamirkytu bičių vaške. Anksčiau kiaušiniai buvo dažomi naudojant natūralius dažus, pagamintas iš daržovių bei augalų. Čekijoje margučių niekas nevalgo –šie dažomi žali, pabaigus dažymo procesą per abiejuose galuose padarytas skylutes išpučiami baltymas ir trynys.

Tradiciniai čekiškų margučių raštai / tresbones.com nuotrauka

Anksčiau kaimuose kiaušinius margindavo tiktai moterys, o Velykų pirmadienį juos įteikdavo vyrams (įprastai mainais už išplakimą!).

Graikiški velykiniai kiaušiniai / discovergreece.info

Graikija. Graikiški velykiniai kiaušiniai dažomi raudona spalva. Raudona simbolizuoja gyvenimą ir pergalę. Tradiciškai Graikijoje kiaušiniai dažomi didžiojo ketvirtadienio metu, ruošiantis sekmadieniui. Graikijoje, prieš daužiant kiaušinius, daužiantis asmuo sako „Kristus prisikėlė!“ (Christos Anesti!), o kitas, laikantis savo atsako „Jis tikrai prisikėlė!“ (Alithos anesti!)

Gruziniški velykiniai kiaušiniai / yazchronicles.files.wordpress.com nuotrauka

Gruzija. Gruzijoje kiaušiniai taip pat dažomi raudona spalva. Prieš Velykas kaupiami svogūnų lukštai ir dažomųjų savybių turinčios šaknys, idant būtų išgaunama tradicinė, raudona spalva.

Kiaušinių ridenimas Gruzijoje ant kapų / www.georgianjournal.ge nuotrauka

Sovietiniais metais, komunistams paskelbus karą bažnyčiai, Velykų minėjimas Gruzijoje persikėlė į kapines. Velykų metu kapų lankytojai prie kapo uždega žvakę ir per patį kapą nuridena kiaušinį, sušukdami „Kristus prisikėlė! Jis tikrai prisikėlė!“ (Kriste aghdga! Cheshmaritad aghdga!) Kai tai atliekama tris kartus, padengiamas vaišių stalas prie kurio lankytojai kelia taureles už mirusiojo sielą.

Kroatiški margučiai / www.godubrovnik.com

Kroatija. Kroatijoje kiaušiniams dažyti naudoti iš daržovių bei kitų augalų pagaminti dažai. Populiariausia spalva – raudona, mat raudoną spalvą išgauti padėdavo burokai. Kai kuriuose regionuose, naudojant ąžuolo žievę kiaušiniai buvo dažomi tamsiai ruda spalva, o žaliems dažams gaminti pasitelkti žali augalai. Kiaušiniai marginami ne tik ornamentais, bet ir užrašais, populiariausias – „Sretan Uskrs“ („Laimingų Velykų)“. Kiaušiniai paprastai raižomi rėžtukais, tačiau dekoravimo technikos varijuoja.

Rumuniški margučiai / wikimedia.org nuotrauka

Rumunija. Skirtinguose regionuose skiriasi ir kiaušinių tradicinės spalvos, dažniausiai vienam kiaušiniui naudojamos trys – keturios spalvos, kiekviena turi savo simboliką. Raudona simbolizuoja meilę ir Saulės šviesą, juoda – amžinybę, geltona – jaunystę ir gausų derlių, žalia – gamtą, mėlyna – sveikatą ir saulėtą dangų. Skirtingi ornamentų fragmentai, skirtingos linijos taip pat turi savo simboliką. Kiaušiniai Rumunijoje dažomi Didįjį Ketvirtadienį. Naudojamos vaško, dažų, kartais – dekoravimo smulkiais karoliukais technikos.

Slovėniški margučiai / old.slovenskenovice.si nuotrauka

Slovėnija. Tradiciniai slovėniški margučiai (prihi, pisanice, remenice) dažomi raudona ir juoda spalvomis. Kiaušinio raštas kuriamas vaško pagalba. Kai kuriuose regionuose jau nudažyti kiaušiniai yra drožinėjami. Merginos margučius dovanojo vaikinams, norėdamos parodyti savo simpatiją.

Ukrainietiški margučiai / ukraina.blox.pl nuotrauka

Ukraina. Ko gero visame pasaulyje žinomiausi – ukrainietiški velykiniai margučiai. Jie gaminami naudojant specialų rašiklį, į kurį įdedamas gabalėlis vaško, šis ištirpdomas virš ugnies ir tuomet piešiami įvairūs raštai. Tiesa, kai kur Ukrainoje taip pat naudojamas raižymo metodas, kai kur – taškavimo vašku.

Ukrainietiški skirtingo laikotarpio vaško rašikliai / wikipedia.org nuotrauka

Sovietmečiu margučių dažymas Ukrainoje buvo uždraustas, tradiciją išsaugojo išeivijoje gyvenantys ukrainiečiai. Po 1991 metų tradicija buvo atgaivinta ir pačioje Ukrainoje.

Vengriški margučiai / www.hungarianhouse.org

Vengrija. Tradiciniai vengriški velykiniai kiaušiniai yra raudoni. Anksčiau spalvai išgauti naudoti svogūnų lukštai, uogos. Ornamentai ant kiaušinių būna tiek raižomi, tiek piešiami vašku, kartais naudotos net plonos metalinės juostelės, norint apsaugoti kiaušinio plotą nuo dažų.

Dekoruotų kiaušinių lukštus archeologai atrado dar ikikrikščioniškus laikus siekiančių vengrų kapuose, tiesa – ant kiaušinių naudoti simboliai reiškė ką kita, nei reiškia šiandien. Antai nuo blogio saugančios rankos motyvas ilgainiui tapo gėle, kai kurie motyvai – išnyko.