Jurgio Didžiulio daina tampa pasauline sensacija
Ar Lie­tu­va – tai šil­tų, links­mų ir sve­tin­gų žmo­nių ša­lis? Pa­si­ro­do, taip! Ar­ba bent jau taip Lie­tu­va nu­skam­bė­jo per vi­są di­džiau­sią Ame­ri­kos ir pa­sau­lio ži­niask­lai­dą dėl ypa­tin­go bro­lių Bal­lų – krep­ši­nin­kų ir rea­ly­bės šou te­le­vi­zi­jos žvaigž­džių La­Me­lo ir LiAn­ge­lo Bal­lų – ir jų tė­vo La­Va­ro Bal­lo pa­si­ti­ki­mo Vil­niaus oro uos­te, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Be minios žiniasklaidos, įskaitant žymius ESPN ar „Yahoo Sports“ kanalus, oro uoste Ballų šeimyną pasitiko ir Jurgis Didžiulis su „Welcome to Lithuania“ („Sveiki atvykę į Lietuvą“) daina. Kadangi svečių lėktuvas vėlavo, J. Didžiulis grojo susirinkusiai reporterių ir šiaip smalsių stebėtojų miniai.

„Daugelis žmonių čia, Lietuvoje, nelabai žino, kaip reaguoti į visą šį žiniasklaidos ūžesį. Manau, kad esame gana atsargūs ir nepatiklūs. O, mano nuomone, geriausias būdas priimti visą šį dėmesį – tai sukurti gerą pirmąjį įspūdį. Juk apie mūsų šalį dar mažai yra žinoma, o čia į mus atkreiptos visos kameros“, – sakė J. Didžiulis, kuris buvo išrinktas svetingiausiu vilniečiu Vilniaus savivaldybės Svetingumo apdovanojimuose. „Aš tikiu, kad svetingumas mums padės sukurti labai pozityvų šalies įvaizdį – mums nereikia oficialių priėmimų rimtais veidais, nes gerą įspūdį apie šalį kuria pačių mūsų įsitraukimas ir gera nuotaika priimant svečius, kas jie bebūtų“, – sako atlikėjas.

Kai trečiadienį vakare ir naktį užsienio (ypač JAV) žiniasklaidoje ėmė vienas po kito piltis straipsniai apie Ballų šeimos atvykimą į Lietuvą, o per socialinius tinklus pasklido filmuota pasitikimo medžiaga, atsiliepimai negalėjo būti šiltesni. „LaVaras, LiAngelo ir LaMelo Ballai buvo entuziastiškai sutikti Lietuvos oro uoste,“ – skelbė „USA Today“, vieno didžiausių JAV laikraščių antraštė. „Ballų šeima atvyksta į Vilnių, skambant „Welcome to Lithuania“ serenadai,“ – rašė „Deadspin“ portalas. Iš viso J. Didžiulio pasitikimo daina buvo paminėta beveik visuose pasitikimą aprašančiuose leidiniuose: TMZ, „New York Daily News“, „CBS Sports“, MSN, „Houston Chronicle“, „Business Insider“ ir daugelyje kitų.

Socialiniai tinklai taip pat nerimo. „Twitter“ vartotojai juokavo: „Welcome to Lith-u-an-ia!“ Aš jums siunčiu sąskaitą už terapiją. Nėr už ką.“ Kitas sakė: „Ši daina mane pavergė. Aš irgi atvykstu!“ Daugelis komentatorių juokais skundėsi, kad ši daina tarsi įsikalė jiems į galvą, ir jie negali jos atsikratyti, nors ir norėtų. O #welcometolithuania grotažymė kaip ugnis paplito po „Twitter“ ir „Facebook“ tinklus.