Jonui Vaitkui nemalonumų dėl galimai nederamo elgesio daugėja
Bu­vu­si re­ži­sie­riaus, Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tro va­do­vo Jo­no Vait­kaus asis­ten­tė Ju­di­ta Juk­ne­lė an­tra­die­nį so­cia­li­nia­me tink­le pra­ne­šė esą pa­ty­ru­si jo sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą.

Anksčiau apie tai feisbuke pranešė scenografė Simona Biekšaitė.

J. Juknelė rašo, jog J. Vaitkus prie jos tariamai priekabiavo 1999 metais, kai jai buvo 27-eri. Pasak jos, režisierius puolė ir pargriovė ją savo namuose, iš kurių jos nenorėjo išleisti.

„Aš pasukau durų link. Jis puolė mane iš nugaros ir mes nugriuvome ant grindų. Išsivadavau, atsistojau, nubėgau prie durų. Jos – užrakintos. Paprašiau atrakinti. Įsiminė Jono Vaitkaus žodžiai: „Ko tu bėgi? Tu nuo manęs dar pagimdysi“. Griežtai paprašiau, kad jis atrakintų duris, kitaip šauksiu, ir kaimynai išgirs. Tada jis mane išleido“, – feisbuke rašo J. Juknelė.

Taip pat, moters teigimu, J. Vaitkus esą prie jos priekabiavo filmavimo metu Rumšiškėse, kur kūrybinė grupė gyveno viename dideliame name, atskiruose kambariuose po du žmones. Ankstų rytą į jos kambarį atėjęs J. Vaitkus galimai lindo į moters lovą, o jai išėjus iš kambario, išsekė į lauką.

„Iššokau iš lovos ir pasukau durų link. J. Vaitkus iš paskos. Basa, tik su naktiniais išbėgau į lauką. J. Vaitkus iš paskos. Lauke jam sakau: „Tai dabar mane vysitės per visas Rumšiškes?“. Tuomet jis grįžo į namą“, – rašo moteris.

J. Vaitkus jam anksčiau mestus kaltinimus pavadino dalimi šmeižto kampanijos, kurią vykdo Rusijos propagandiniai kanalai.

Jis teigia, kad šmeižto kampaniją sistemingai vykdo nedraugiškų Lietuvai jėgų kontroliuojamos viešojo informavimo priemonės: internetiniai portalai sputnik.lt, baltnews.lt, televizija „Pirmasis Baltijos kanalas“.

Jo teigimu, pradėjus vadovauti teatrui sėkmingai pavyko užkirsti kelią užsienio šalies atstovams daryti politinę ir ideologinę įtaką teatro veiklai, primena 2014 metų pavasarį savo vadovaujamo teatro vardu pareiškęs griežtą nepritarimą Krymo aneksijai.