JAV švilpikas Philas pamatė savo šešėlį ir prognozuoja dar šešias savaites žiemos
Gar­siau­sias pa­sau­ly­je švil­pi­kas Phi­las (Fi­las) iš Pa­nksu­to­nio Pen­sil­va­ni­jo­je penk­ta­die­nį auš­tant iš­lin­do iš sa­vo olos ir pa­ma­tė sa­vo še­šė­lį; tai reiš­kia, kad žie­mos pa­bai­gos dar ne­ma­ty­ti.

Gauruotas gyvūnėlis numatė dar šešias žiemos savaites, paaiškino Panksutonio Švilpiko klubo išrinktųjų rato nariai.

Šis Pensilvanijoje gyvenantis graužikas yra garsiausias keturkojis Grabnyčių, kurios minimos vasario 2-ąją ir kurios JAV vadinamos Švilpiko diena, sinoptikas. Kaip teigia legenda, jei Philas nepamato savo šešėlio, pavasaris ateis greitai.

Iš tiesų jo prognozę iš anksto nusprendžia Panksutonio Švilpiko klubo nariai, susirenkantys ant nedidelės kalvos, esančios šalia Panksutonio, apie 100 km į šiaurės rytus nuo Pitsburgo.

Šiemet laukti gauruoto graužiko prognozių susirinko tūkstančiai žmonių. Jie per naktį klausėsi liaudiškos muzikos ir mėgavosi fejerverkais, nekreipdami dėmesio į –12 laipsnių pagal Celsijų šaltuką.

Paprastai švilpiko prognozė yra užrašoma trumpu eilėraštuku.

„Šįryt anksti kėlėtės. Toli nuo namų. Ieškot Filo-sofijos akmens? Na, nežino net ir mano geriausi draugai, ar jau ankstyvas pavasaris, ar laukia dar daugiau sniego, – sakoma eiliuotoje prognozėje. – Mano ištikimi pasekėjai, jūsų rankos (ir mano letenėlės) šąla, taigi, štai mano prognozė: ne švinas, o grynas auksas: aš išvydau savo karališką šešėlį! Telaukia mūsų dar šešios savaitės žiemos!“

Švilpiko Philo pranašystės registruojamos nuo 1887 metų. Per tą laiką žvėrelis 104 kartus išpranašavo, kad žiema nesitrauks, įskaitant ir šios metus, ir tik 18 kartų – kad pavasaris ne už kalnų. Kai kurių metų pranašystės nebuvo užfiksuotos.

Šis ritualas yra kilęs iš vokiškos tradicijos žemdirbiams atidžiai stebėti gyvūnų elgesį, kad būtų galima priimti sprendimus dėl to, kada sėti ir sodinti.