JAV paaugliai gręžiasi nuo „Facebook“
Penk­ta­die­nį pa­skelb­ta stu­di­ja at­sklei­džia, kad JAV pa­aug­liai vie­toj „Fa­ce­book“ ver­čiau ren­ka­si ki­tus so­cia­li­nės ži­niask­lai­dos tink­lus, to­kius kaip „You­Tu­be“, „Ins­tag­ram“ ar „Snap­chat“.

Tyrimų centro „Pew Research Center“ darytos apklausos duomenimis, tik 51 proc. apklaustų JAV paauglių naudojasi feisbuku. Tai 20 proc. mažiau nei 2015 metais, kai JAV įsikūręs tyrimų centras pastarąjį sykį analizavo paauglių socialinės žiniasklaidos įpročius.

Apklausa atskleidė, jog dauguma 13–17 metų jaunuolių turi priėjimą prie išmaniųjų telefonų. 45 proc. jų prisipažino, kad internetu naudojasi beveik visą laiką, kiti 44 proc. – kad naršo bent keletą sykių per dieną.

Tarp JAV paauglių populiariausia socialinės žiniasklaidos platforma yra „YouTube“, priklausanti kampanijai „Google“. Ja naudojasi 85 proc. apklaustųjų. Antrojoje ir trečiojoje vietoje – „Instagram“ (72 proc.) bei „Snapchat“ (69 proc.). O štai tviteris patinka vos 32 proc. paauglių. Šis skaičius nuo 2015 metų beveik nepakito.

Nors „Facebook“ nėra pati mėgstamiausia JAV jaunimo socialinės žiniasklaidos platforma, ši bendrovė 2012 metais įsigijo vis labiau populiarėjantį nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimosi tinklą „Instagram“.

„Pew Research Center“ apklausė 750 paauglių.