Japonas astronautas apsišovė 7 centimetrais
Tarp­tau­ti­nė­je kos­mo­so sto­ty­je da­bar esan­tis ja­po­nas lei­te­nan­tas No­ris­hi­ge Ka­nai užau­go 9 cm ir bai­mi­na­si, kad dėl to ne­tilps į jam skir­tą kap­su­lę grįž­ti į Že­mę, to­kią nau­jie­ną jis pa­skel­bė dar gruo­džio mė­ne­sį, ta­čiau nau­jie­nai pa­skli­dus la­bai pla­čiai, ja­po­nas par­eiš­kė jo tai bu­vo me­la­gin­ga ži­nia, o jis pa­au­go 2 cen­ti­me­trus. 

Leitenantas pirmoje žinutėje baiminosi, jog gali netilpti į specialiai jam skirtą Soyuz kapsulę, kuri sugrąžintų jį į Žemę, rašo „The Independent“.

Apie tai, kad paaugo 9 cm Norishige pranešė savo paskyroje socialiniame tinkle gruodžio mėnesį: „ Labas rytas, noriu pranešti svarbią žinią. Ką tik išmatavome savo kūnus ir oho oho oho aš užaugau 9 cm! Per tris savaites ūgtelėjau kaip koks augalas. To nebuvo nei mokykloje. Šiek tiek jaudinuosi ar tilpsiu į Soyuz kėdę, kai reikės grįžti atgal.“

Tačiau šiandien japonas sulaukęs kapitono klausimų dėl savo ūgio, išsimatavo dar kartą ir pasirodė, jog kosmonautas apsiriko 7 centimetrais. „Netikslus matavimas, regis sukėlė tikrą audrą, dėl to privalau atsiprašyti, tai melaginga žinia“ – tokį sakinį jis parašė savo Twitteryje, tačiau nepaaiškino, kodėl jis tai pasklebė. „Pasirodo, tilpsiu į Soyuz kapsulę, man palengvėjo.“

Kapsulės, kurios parskraidina kosmonautus atgal į Žemę, gaminamos pagal griežtus reikalavimus ir išmatavimus.

Tai, jog astronautai šiek tiek ūgteli (dažniausiai kelis centimetrus) būdami Tarptautinėje kosminėje stotyje – ne naujiena, tai vyksta dėl sumažėjusios gravitacijos, tačiau tai, jos astronautas ūgtelėjo net 9 cm – labai retas reiškinys.