Japonai kuria skraidantį skėtį
„A­sa­hi Po­wer Ser­vi­ce“ ku­ria skrai­dyk­lės ti­po skė­tį, ku­ris, pa­sak Ja­po­ni­jos bend­ro­vės, ga­li skris­ti virš nau­do­to­jo ir sau­go­ti jį nuo sau­lės.

Šis skėtis-skraidyklė prekyboje turėtų pasirodyti kitais metais. Visų pirma jis bus skirtas tiems žmonėms, kuriems reikia laisvų rankų ir platesnės apsaugos nuo saulės nei kepurė, pavyzdžiui, golfo žaidėjams.

Dėl galimų problemų, tarkime, avarijų ir įstatymų, kuriais reglamentuojamas savaeigių orlaivių veikimas, bendrovė savo gaminį iš pradžių siūlys naudoti uždarose privačiose erdvėse, tokiose kaip golfo aikštynai.

Kol kas šis 150 centimetrų pločio prietaisas, sveriantis penkis kilogramus, gali skristi tik penkias minutes. „Asahi Power Service“ siekia jo laiką ore pailginti mažiausiai iki 20 minučių. „Tikimės, kad galiausiai pavyks jį ištobulinti“, – sakė bendrovės vadovas Kenji Suzuki.

Naujasis skėtis turėtų kainuoti apie 30 tūkst. jenų (maždaug 233 eurus).