Italijos šefo restoranai, kur turtingieji nepageidaujami
„Mi­che­lin“ žvaigž­de įver­tin­tas ita­lų še­fas Mas­si­mo Bot­tu­ra ki­tais me­tais pla­nuo­ja ati­da­ry­ti du nau­jus res­to­ra­nus – Par­yžiu­je ir Ne­apo­ly­je, ta­čiau juo­se tur­tin­gi klien­tai bus ne­pa­gei­dau­ja­mi. Ten skurs­tan­tiems žmo­nėms bus tie­kia­mi ne­mo­ka­mi val­giai, pa­ga­min­ti iš pre­ky­bos cen­trų iš­me­ta­mų be­si­bai­gian­čio ga­lio­ji­mo mais­to pro­duk­tų.

Galimybė papietauti prestižiniame M. Batturos restorane Modenoje vienam asmeniui atsieina apie 250 eurų. Tačiau dauguma jo restorano Milane „Refettorio Ambrosiano“ klientų – benamiai asmenys. Dabar šefas planuoja atidaryti tokius restoranus dar dviejuose miestuose.

„Refettorio Ambrosiano“ įkurdintas buvusiame teatro pastate viename Milano priemiesčių. Jame darbuotojai gamina valgius iš besibaigiančio galiojimo maisto produktų pagal M. Batturos ir kitų garsių virėjų sukurtus receptus.

„Niekada netvirtinau, kad šie ingredientai yra atliekos, – sakė M. Battura naujienų agentūrai „Reuters“. – Visada maniau, kad duonos trupiniai, pernokę pomidorai, parudavę bananai mums tėra galimybė parodyti, ką galime padaryti, pasitelkę savo kūrybiškumą.“

Projektą M. Battura inicijavo 2015 metais, norėdamas panaudoti Milane vykusios tarptautinės gastronomijos mugės „Expo“ valgyklų išmetamus maisto produktus. Su „Caritas Ambrosiana“ parama ši iniciatyva virto nuolatiniu projektu.

Massimo Bottura stebi, kaip gamina vienas iš jo restorano "Refettorio Ambrosiano" darbuotojų / Reuters/Scapix nuotrauka

Skirtingai nei įprastose skurstantiems asmenims skirtose valgyklose, čia svečiai nesirikiuoja į eilę. Kiekvienas yra aptarnaujamas prie stalo. „Aš vadinu tai restoranu, o ne labdaros valgykla“, – teigė M. Battura.

Dėl šios priežasties kasdien restorane aptarnaujami tik 96 asmenys. Tačiau M. Batturos ir „Carito“ atstovo teigimu, tai padeda žmonėms atgauti pasitikėjimą savimi ir savo gyvenimo kontrolę.

„Kiekybė neapibūdina sėkmės, – teigė „Carito“ Italijoje vadovas Luciano Gualzetti. – Svarbiausia, kaip tu siūlai savo pagalbą, ir ką tavo teikiama pagalba gali juose pažadinti.“

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, kasmet apie 1,3 mlrd. tonų maisto yra iššvaistoma arba prarandama.