Italijos kurortas drausmins turistus
Por­to­fi­nas – vie­nas ži­no­miau­sių Li­gū­ri­jos jū­ros ska­lau­ja­mos Ita­li­jos pa­kran­tės mies­tų. Jis kas­met pri­trau­kia dau­gy­bę sau­lės ir jū­ros iš­troš­ku­sių žmo­nių. Vie­tos val­džia nu­spren­dė bau­do­mis pa­auk­lė­ti ne­de­ra­mai be­siel­gian­čius mies­to sve­čius.

Portofinas garsėja itin vaizdingu uostu, kuriame baltuoja prabangios jachtos ir kurį supa spalvingi namai. Jį nuo seno mėgsta įžymybės – scenos ir politikos žvaigždės, taip pat Milano bei kiti dizaineriai.

Nuo šiol turistams, kad ir kaip kaitriai pliekstų saulė, draudžiama vaikštinėti prie uosto basomis ir be marškinėlių. Jiems taip pat neleidžiama užkandžiauti prie gyvenamųjų namų durų ir ant viešų pastatų laiptų, drybsoti parkuose ar aikštėse, o po vidurnakčio – garsiai leisti muziką. Už šių taisyklių nepaisymą gresia bauda iki 300 eurų.

Panašių priemonių ėmėsi dar du Italijos Rivjera vadinamos pakrantės miesteliai – Rapalas ir Santa Margarita Ligurė. Kaip nurodoma bendrame trijų merų pareiškime, to teko griebtis siekiant įvesti daugiau disciplinos. „Reaguojame į vietos gyventojų nusiskundimus“, – sakė vienas jų.

Gausiai turistų lankoma Venecija jau gerokai anksčiau pradėjo taikyti įvairius suvaržymus. Pavyzdžiui, mieste negalima vaikščioti vilkint vien maudymosi kostiumėlį ar per ilgai užlaikyti einančius pėsčiuosius. Štai Florencijoje atvykėliams, be kita ko, draudžiama iškylauti ant istorinių pastatų laiptų.