Istorinį paveldą gelbės pasitelkę loteriją
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas pa­skel­bė, jog rengs na­cio­na­li­nę lo­te­ri­ją, iš ku­rios gau­tas pel­nas bus pa­nau­do­tas ša­lies griū­van­tiems is­to­ri­niams pa­sta­tams ir me­no kū­ri­niams res­tau­ruo­ti.

Apie būsimą paveldo gelbėjimo loteriją E. Macronas pranešė apsilankęs ką tik restauruotuose filosofui Voltaire'ui priklausiusiuose rūmuose Ferne Voltere, Rytų Prancūzijoje, netoli sienos su Šveicarija. Šio pastato restauravimas valstybei atsiėjo 9 mln. eurų.

Žaidėjai loterijoje galės rinktis iš bilietų, siūlančių galimybę išlošti 13 mln. eurų, arba nutrinamų kortelių, kurių didžiausias prizas 1,5 mln. eurų.

Voltaire'as labai didžiavosi šia nuosavybe, kurią įsigijo 1759 metais. Filosofas kalbėjo apie savo norą pakeisti Ferne iš „apgailėtino, pelkėmis apsupto kaimelio“ į vietovę, į kurią pasimatyti su juo rinktųsi Europos įžymybės.

Emmanuelis Macronas su žmona Brigitte vaikštinėja po parką, esantį šalia Voltaire

Būtent Ferne kaimelyje Voltaire'as parašė savo garsųjį „Traktatą apie toleranciją“, kuris išspausdintas 1763 metais. Kiek vėliau šio veikalo idėjos buvo apibendrinamos fraze: „Nesutinku su tuo, ką sakai, bet iki mirties ginsiu tavo teisę tai sakyti.“

Kuriant paveldo gelbėjimo planą E. Macronui patarė jo draugas, istorikas Stephane'as Bernas. O sudaryta komisija peržiūrėjo šimtus paraiškų ir atrinko pastatus, kurių restauravimą padengs iš loterijos gautos lėšos.

Tarp atrinkto paveldo yra iš Martinikos kilusio intelektualo, poeto ir politiko Aime'o Cesaire'o Karibų saloje esantys namai, taip pat rašytojui Pierre'ui Loti priklausiusi nuosavybė Rošfore, vakarinėje Prancūzijos pakrantėje. Bus restauruotas XVIII amžiaus fortas vienoje iš nedidelių Bretanės salelių, XII amžiaus pilis Burgundijoje ir Rytų Prancūzijoje esantis romėnų laikų akvedukas.

Kiekvienais metais Prancūzija paveldo objektams tvarkyti skiria 326 mln. eurų. Prancūzijos kultūros ministrės Francoise Nyssen teigimu, loterijos, iš kurios tikimasi surinkti apie 15–20 mln. eurų, laimėjimai duotų papildomų lėšų. Jos bus skiriamos tiems kultūrinio paveldo objektams, kuriuos labiausiai būtina restauruoti.

Loterija bus rengiama rugsėjo mėnesį, o vėliau pakartota kitais metais.