Išrinks gražiausias Lietuvos nuotraukas
Tre­čius me­tus vyks­tan­tis nuo­trau­kų kon­kur­sas „We Lo­ve Lit­hua­nia“ ar­tė­ja prie pa­bai­gos. Ne­tru­kus iš kon­kur­sui pa­teik­tų be­veik pus­tre­čio tūks­tan­čio nuo­trau­kų bus iš­rink­tos ge­riau­sios.

Konkursui pateiktose fotografijose fiksuojamas gamtovaizdis, miestas, emocijos visais metų laikais, nors organizatoriai pastebi tendenciją, kad daugiau gaunama nuotraukų, padarytų per vasaros sezoną. Pasak „We Love Lithuania“ projektų vadovo Simono Rudamino, visos fotografijos pristato Lietuvą ir rodo jos išskirtinumą.

„Nuotraukų čempionato esmė yra tai, kad mes galime parodyti, kaip Lietuva atrodo. [...] Stengiamės akcentuoti, kas mums yra Lietuva, parodyti maisto kultūrą... Šiais metais buvo ir naujas formatas – Kauno rajono pristatymas“, – pasakoja S. Rudaminas.

Šiuo metu atrenkami daugiausia balsų sulaukę darbai, už kuriuos vėliau balsuos komisija ir išrinks 50 geriausių. Atrinktos nuotraukos bus eksponuojamos Raudondvario dvare nuo sausio 27-osios dienos. Parodos atidarymo metu bus paskelbtas kiekvieno etapo ir viso čempionato nugalėtojas.

Visas nuotraukų čempionate dalyvaujančias nuotraukas galite rasti konkurso svetainėje.