Išduoda moterims vairuotojo pažymėjimus
Sau­do Ara­bi­ja pir­ma­die­nį, pir­mą­kart per ke­le­tą de­šimt­me­čių, pra­dė­jo iš­duo­ti mo­te­rims vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus.

„Artėjant birželio 24 dienai, kai moterims bus leista vairuoti, Eismo generalinė direkcija šiandien pradėjo keisti karalystėje pripažintus tarptautinius vairuotojo pažymėjimus į Saudo Arabijos pažymėjimus“, – paskelbė oficialioji naujienų agentūra „Saudi Press Agency“.

Moterys, kurios panoro pasikeisti savo pažymėjimus, turėjo išlaikyti praktinį testą. Pirmą dieną joms buvo išduota 10 vairuotojo pažymėjimų. „10 Saudo Arabijos moterų pirmadienį įėjo į istoriją kaip gavusios vairuotojo pažymėjimus, – pranešė Informacijos ministerijos Tarptautinės komunikacijos centras (CIC). – Tikimasi, kad kitą savaitę dar 2 tūkst. moterų prisidės prie pažymėjimus turinčių vairuotojų gretų karalystėje.“

„Tai – svajonės išsipildymas, pagaliau galėsiu vairuoti karalystėje, – Remą Jawdat, vieną iš vairuotojo pažymėjimą gavusių moterų, citavo CIC. – Vairavimas man reiškia, kad turiu pasirinkimą nepriklausomai judėti.“

Pastaruoju metu Saudo Arabijoje buvo pradėtos reformos, kurios ėmė šiek tiek gerinti moterų padėtį šalyje. Tačiau praeitą savaitę šiam progresui kilo grėsmė – karalystė pranešė sulaikiusi 17 asmenų, „kenkusių valstybės saugumui“. Pasak žmogaus teisių gynėjų, tie asmenys buvo areštuoti dėl to, kad kovojo už teisę vairuoti ir siekė atsisakyti vyrų priežiūros. Pagal Saudo Arabijoje vis dar galiojančią sistemą moterys turi gauti giminaičio vyro leidimą, jei nori studijuoti, keliauti ar užsiimti kita veikla.