Iš parlamento dingo meno kūriniai
Po­li­ci­ja ieš­ko ke­tu­rių me­no kū­ri­nių, ku­rie din­go iš Pra­ncū­zi­jos par­la­men­to. Jų pa­si­ges­ta per me­ti­nę in­ven­to­ri­za­ci­ją pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je.

Šie kūriniai kabėjo ant biurų sienų žemuosiuose parlamento rūmuose pietiniame Senos krante.

Tai graikų menininko Takio kūrinys, priklausantis Prancūzijos nacionaliniam šiuolaikinio meno fondui, prancūzų modernistų Herve Telemaque'o ir Richard'o Texier paveikslai, taip pat nežinomo menininko graviūra.

Buvo pateiktas teisinis skundas. Bylos ėmėsi Paryžiaus kovos su banditizmu brigados (šis padalinys tiria meno kūrinių vagystes) tyrėjai.