Indijoje milijonai hinduistų atlieka maudynių ritualą
In­di­jos šiau­rė­je mi­li­jo­nai hin­duis­tų ren­ka­si į Magh Me­lą – vie­ną di­džiau­sių re­li­gi­nių fes­ti­va­lių pa­sau­ly­je, ku­rio me­tu at­lie­ka­mas mau­dy­nių šven­to­je Gan­gos upė­je ri­tua­las.

Maždaug 10 mln. hinduistų kasmet sausio mėnesį suplūsta į Alahabadą, įsikūrusį šiam festivaliui šventa vieta laikomoje trijų upių – Gangos, Jamunos ir mitinės Sarasvatės – santakoje.

Mela trunka 45 dienas, maldininkai stovyklauja visame Alahabade ir miniomis dalyvauja ritualiniuose pasinėrimuose į šventus vandenis.

Tarp jų yra asketas Shivas Yogi Moni Swami, išsitepęs kūną santalo pasta, laikantis trišakį ir nuogas, tik su leopardo rašto strėnjuoste ir vėriniais ant kaklo. Swami savo pamaldumą demonstruoja tuo, kad prie Sangamu vadinamos santakos maždaug 1 km nuo savo palapinės ne eina, o ridenasi.

Tai nėra lengva užduotis, nes kūnas aplimpa dulkėmis ir purvu. Pasiekęs santaką jis visas pasineria į vandenį. „Tai apvalo sielą ir nuplauna visas nuodėmes, – naujienų agentūrai AFP sakė jis, pabėręs rožių žiedlapių tekančiai Saulei ir atlikęs apsiplovimo apeigas. – Šią šventą dieną maudydamiesi Gangoje meldžiamės ne tik už savo sielos ramybę, bet ir už viso pasaulio gerovę.“

Kiti maldininkai, paveikti jo pamaldumo ir ištvermės, lenkiasi paliesti jo kojų ir gauti palaiminimą. Kai kurie jam einant pro šalį iš pagarbos net gulasi ant žemės.

Daugelis indų tiki, kad tokie asketai kaip Swami turi mistinių galių ir gali išgydyti bet kokias ligas.

Melos metu Swami sakė tik kartą per dieną suvalgantis vaisių, recituojantis maldas ir atliekantis jagną – šimtmečių senumo ugnies apeigas.

„Tikiu, kad jei visi nusilenksite Gangai, būsite palaiminti amžina taika ir laime, – sakė jis, aiškindamas savo atsidavimą švenčiausiai hinduizmo upei. – Ji yra kaip motina. Kaip motina yra maloni visiems, ar tai būtų krikščionys, ar budistai, ar musulmonai, ar džainai – Ganga apima visa.“

Šie metiniai ritualai Alahabade atliekami šimtmečius ir yra mažesnė Kumbh Melos versija. Milžinišką Kumbh Melą, kurioje dalyvauja dešimtys milijonų žmonių, UNESCO vadina didžiausiu taikiu maldininkų susibūrimu Žemėje.