Įamžino medinius Rėzeknės langus
Lat­vi­jos ry­ti­nio Lat­ga­los re­gio­no vie­nas di­džiau­sių iš­skir­ti­nu­mų – gra­žūs, ret­kar­čiais or­na­men­tais dai­lin­ti me­di­niai lan­gai, ku­rie pa­gy­vi­na net pa­čius kuk­liau­sius na­mus.

Rėzeknės meno ir dizaino aukštosios mokyklos auklėtiniai pusmetį fiksavo ir analizavo senų medinių namų langus. Ieškodami šių architektūrinių brangakmenių, jie išvaikščiojo visą miestą. Studentai fotografavo, matavo ir išsamiai aprašė išlikusius senus langus.

Žvelgiant į nuotraukas, galima pastebėti daugybę nuoseklių motyvų, tokių kaip išpjaustyti rėmai, imituojant nėrinius. Pasak ekspertų, šią langų puošimo tradiciją regione įtvirtino sentikiai, kuriems reikėjo prasimanyti papildomų pinigų.

rezekne.lv nuotrauka

Medinių pastatų ir langų restauravimas yra sudėtingas darbas. Šiandien žmonės stengiasi tai atlikti greitai, paprastai ir pigiai. Todėl unikalūs mediniai langų rėmai paprastai pakeičiami plastikiniais masinės gamybos produktais.

Restauravimo studijų programos vadovas Andris Anspokas teigė, kad per trumpą laiką – dvejus, penkerius, dešimtį metų – tokių unikalių objektų gali likti vos trečdalis. „Tai senas, XIX amžiaus pastatas, kadaise buvęs labai prabangus. Deja, dabartinis savininkas norėtų jį nugriauti ir pastatyti naują“, – pateikė pavyzdį A. Anspokas.

rezekne.lv nuotrauka

Valstybės remiamo projekto tikslas – įamžinti išlikusią senųjų medinių pastatų architektūrą. Sukaupta informacija bus naudinga atliekant restauravimo darbus ateityje. Skaitmeninis katalogas netrukus bus įdėtas į Rėzeknės meno ir dizaino vidurinės mokyklos tinklalapį. Šiemet taip pat planuojama surengti ir nuotraukų parodą.