Į Vienos oro uostą turistė atvežė nesprogusį Antrojo pasaulinio karo laikų sviedinį
Vie­na ame­ri­kie­čių tu­ris­tė sa­vo la­ga­mi­ne į Vie­nos oro uos­tą at­si­ve­žė ne­spro­gu­sį An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų svie­di­nį, an­tra­die­nį pra­ne­šė Aus­tri­jos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.

24 metų moteris šią bombą rado sekmadienį, vaikščiodama Dachšteino kalnuose, nurodė Žemutinės Austrijos žemės policija.

Sprogmenį ji pasiėmė kaip suvenyrą ir įsidėjo prie kitų savo daiktų, o pirmadienį atvykusi į oro uostą jį deklaravo muitininkams, kurie iškvietė policiją.

Į oro uostą iškviestas išminuotojų būrys turėjo saugiai išvežti sprogmenį, todėl bagažo salė ir atskiros atvykimo zonos buvo uždarytos maždaug 15 minučių.

Pasak policijos, šis incidentas keleiviams pavojaus nesukėlė ir įtakos lėktuvų skrydžiams neturėjo.

Turistei buvo pareikšti kaltinimai dėl pavojaus visuomenei sukėlimo per aplaidumą ir skirta keturženklė bauda.

Nesprogusių bombų iki šiol randama Austrijos ir Vokietijos teritorijose, dažniausiai atliekant statybos darbus, nors nuo Pirmojo pasaulinio karo ir Antrojo pasaulinio karo praėjo atitinkamai daugiau nei 100 ir 70 metų.