Į vestuves pakviesta ir paprastų visuomenės narių
Bri­tų pri­ncas Har­ry ir jo su­ža­dė­ti­nė Meg­han Mark­le į sa­vo ves­tu­ves, vyk­sian­čias ge­gu­žės mė­ne­sį Vin­dzo­ro pi­lies te­ri­to­ri­jo­je, pa­kvie­tė 2640 vi­suo­me­nės at­sto­vų. Tai penk­ta­die­nį pa­skel­bė Ken­sing­to­no rū­mai.

Pasak rūmų atstovo, princas ir JAV aktorė „nori, kad jų vestuvių dieną būtų leidžiama ir visuomenės nariams pajusti dalį šventės“.

Grupė bus pakviesta stebėti nuotakos, jaunikio ir svečių atvykimo į Šv. Jurgio koplyčią Vindzoro pilyje – karalienės Elžbietos II rezidencijoje į vakarus nuo Londono. Visuomenės nariai taip pat galės matyti, kaip karališkoji pora išvyksta žirgų traukiama karieta.

Tarp pakviestųjų yra 1200 žmonių, išrinktų atstovauti įvairioms Didžiosios Britanijos visuomenės ir amžiaus grupėms, įskaitant jaunuolius, pademonstravusius „stiprią lyderystę“ ir padėjusius savo bendruomenėms. Taip pat bus 200 svečių iš labdaros fondų ir organizacijų, susijusių su šia karališkąja pora, 100 moksleivių iš vietos mokyklų, 610 pilies bendruomenės narių ir 530 karališkųjų darbuotojų.

Harry ir Meghan jau paskelbė, kad po jungtuvių gegužės 19-ąją karieta važiuos per dalį Vindzoro miestelio, nes nori „pasidalyti savo švente su visuomene“. Vėliau Vindzoro pilies Šv. Jurgio salėje vyks priėmimas, o vakare Harry tėvas, sosto įpėdinis princas Charlesas, surengs privačią šventę.