Į muziejų – sovietine bei nacių simbolika puoštų eglutės žaisliukų
Į vie­nin­te­lį Bal­ti­jos ša­ly­se Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Mie­žiš­kių bend­ruo­me­nės įkur­tą Eg­lu­tės žais­liu­kų mu­zie­jų vi­sus me­tus va­žiuo­ja smal­suo­liai. Ypač šis mu­zie­jus trau­kia už­sie­nie­čius, ku­rie vyks­ta pa­žiū­rė­ti ideo­lo­gi­zuo­tų eg­lu­tės puo­šme­nų su so­vie­ti­ne bei na­cių sim­bo­li­ka.

Šiųmetės Kalėdų bei Naujųjų metų šventės – ketvirtos, kai Miežiškiuose įkurtas Eglutės žaisliukų muziejus. Per tą laiką šiame muziejuje sukaupta daugiau nei 2000 eksponatų: retų eglučių puošmenų, kaukių, iš įvairių medžiagų pagamintų Kalėdų senelių, jų palydovių Snieguolių ir dar daug visokios šventinės atributikos, kuria, laukiant Kalėdų bei Naujųjų, puošiami namai.

Turi ir žaisliuką-tremtinį

„Turbūt pagrindinis klausimas, kurį užduoda gausios mūsų muziejų lankančios grupės: „Kuris žaisliukas seniausias?“ – „Lietuvos žinioms“ sakė jo įkūrėja, Miežiškių bibliotekai vadovaujanti Violeta Karklytė.

Ji teigė, jog pats seniausias šiame muziejuje esantis žaisliukas dar „neiššifruotas“, seniausiomis laikomos XX amžiaus pradžios eglutės puošmenos. Bibliotekininkė teigia, jog tyrinėdama eglutės žaisliukų istoriją išsiaiškinusi, kad pati pirmoji eglutė Kalėdoms buvo papuošta Rygoje, kurioje tuomet vyravo vokiška kultūra.

O štai stikliniai eglutės žaisliukai buvo pradėti gaminti XIX amžiaus vidurio Vokietijoje. Lygindama su kitose šalyse gaminamais eglutės žaisliukais, V. Karklytė teigia atkreipusi dėmesį, jog vokiškieji žaisliukai ypač puošnūs.

Lietuvos eglutės žaisliukais pradėtos puošti įsibėgėjus XX amžiui.

Patys pirmieji stiklinius žaisliukus ant eglučių ėmė kabinti miestų gyventojai, o štai kaimo žmonės savo vaikų džiaugsmui eglutes puošdavo pačių pasigamintais žaisliukais iš šiaudų, karpydavo snaiges iš popieriaus, ant eglutės kabindavo obuolių, sausainių, saldainių.

V. Karklytė pasidžiaugė turinti porą pokario žaisliukų, pagamintų iš nuspalvintų elektros lempučių.

Ypač vertingu laikomas žaisliukas, kurį tremtiniai buvo išsivežę į ištrėmimo vietą Intą, ten 15 metų juo puošė eglutę, o grįždami namo nesudaužytą stiklinį žaisliuką parsivežė atgalios.

Atspindėta visa epocha

Eglutės žaisliukų muziejaus įkūrėja teigia, jog per šio muziejaus gyvavimo metus jai teko bendrauti su daugeliu eglutės žaisliukus renkančių kolekcininkų, gauti šių patarimų, pasisemti žinių, o taip pat ir keistis turimais eksponatais. „Ypač vertinami ir kolekciniais laikomi sovietmečio Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos fabrikuose iki 1967-ųjų pagaminti žaisliukai“, – sakė V. Karklytė.

Ji pabrėžė, jog tuose žaisliukuose atspindėta visa epocha. „Matome tais laikais pagamintų daug žaisliukų-kosmonautų, nes būtent tada buvo pradėtas kosmoso „užkariavimas“. Nemažai gaminta žaisliukų-daržovių, atspindėjusių sovietų sąjungos lyderio Nikitos Chruščiovo agrarinę politiką. Taip pat gaminti eglučių burbulai su juose įspaustomis penkiakampėmis žvaigždėmis, eglučių viršūnes irgi puošdavo penkiakampės, be to, muziejus turi žaislų su įspaustais sovietiniais simboliais – kūju ir pjautuvu.

„Žaisliukai su sovietine simbolika atgaivina daugelio prisiminimus, atvykusieji pasakoja ir patys savo namuose turėję tokių žaisliukų. Tačiau kone visi lankytojai ypač nustemba pamatę vokišką žaisliuką su svastika“, – sakė V. Karklytė. Ji akcentavo, jog iš to matyti, kad ne tik sovietinė Rusija, bet ir nacių Vokietija režimui propaguoti ir jam įtvirtinti buvo pasitelkusi net kalėdinius-naujametinius žaisliukus.

“Šią vasarą viena kauniečių šeima muziejui padovanojo senų kalėdinių žaislų pilną medinį XX amžiaus pradžios lagaminą. Tad šį atvertą lagaminą ir pristatome lankytojams“, – sakė muziejaus įkūrėja. Ji lankytojams siūlo grožėtis išskirtinai lietuviškais, sovietiniais, olandiškais žaisliukais puoštomis eglutėmis. „Susidomėjimo sulaukia ir sovietiniai vielos žaisliukai, pagaminti viename iš Maskvos fabrikų“, – sakė V. Karklytė.

Kalėdos – visus metus

Muziejuje matyti ir praėjusio amžiaus šaltųjų ugnelių, pliauškučių („klapuškių“), lietučio, popierinių dekoracijų, kaukių. Sukaupta prieškario lietuviškų bei sovietinio laikmečio atvirukų. Prieškario atvirukų įrašai byloja apie šv. Kalėdų šventes, sovietiniuose atvirukuose įrašyti vien Naujieji metai.

Pasigrožėję atvirukais, žaisliukais, kita net kelių dešimtmečių Kalėdų bei Naujųjų metų atributika, atvykusieji į Miežiškiuose esantį Eglutės žaisliukų muziejų kviečiami dalyvauti edukacijose bei patys pasigaminti po šiaudinį žaisliuką, Kalėdų senelį ar kalėdinį atviruką. „Lankytojų mūsų muziejuje gausu visais metų laikais, atvykstantieji paprastai įrašomi į eilę. Taigi, Kalėdos Miežiškiuose švenčiamos visus metus“, – sakė V. Karklytė.