H&M rasistinė reklama papiktino socialinių tinklų naudotojus
Tarp­tau­ti­nė dra­bu­žių maž­me­ni­nės pre­ky­bos kom­pa­ni­ja H&M su­si­lau­kė di­džiu­lės so­cia­li­nių tink­lų nau­do­to­jų kri­ti­kos ir bu­vo pri­vers­ta tei­sin­tis po to, kai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se iš­pli­to juo­dao­džio ber­niu­ko vil­kin­čio H&M džem­pe­rį, ant ku­rio pui­ka­vo­si už­ra­šas „Šau­niau­sia bež­džio­nė džiung­lė­se“ (angl. Coo­lest mon­key in the jung­le), nuo­trau­ka.

Ši nuotrauka buvo padaryta H&M parduotuvėje Jungtinėje Karalystėje ir buvo naudojama kompanijos svetainėje, vaikiškų prekių skiltyje.

Po kritikos dėl rasizmo lavinos, kompanija nedelsiant pašalino juodaodžio modelio nuotrauką ir paliko vien tik džemperio, kurį buvo siūloma įsigyti internetu, nuotrauką. Vėliau H&M pareiškė, jog dėl įžeidžiančio užrašo iš savo visame pasaulyje siūlomų prekių pašalino ir džemperį.

Daug socialinių tinklų naudotojų ragina visiškai boikotuoti H&M, nors kompanija jau atsiprašė visų asmenų, kuriuos galėjo įžeisti aukščiau minėta nuotrauka.

Kiti socialinių tinklų naudotojai atkreipė dėmesį, jog užrašas apie beždžionę buvo nuotraukoje su juodaodžiu vaiku, tuo tarpu kitoje nuotraukoje baltaodis berniukas vilkėjo džemperį su užrašu „Išlikimo mangrovių džiunglėse ekspertas“ (angl. Mangrove jungle survival expert).

Tiesa, kai kurie socialinių tinklų naudotojai užsistojo H&M teigdami, jog juodaodžio vaiko su įžeidžiančiu užrašu nuotrauka buvo padaryta be piktų ketinimų, tiesiog įvyko lemtinga klaida, kuri papiktino visuomenę, todėl nuo šiol H&M turės labai gerai apgalvoti savo prekių reklamines kampanijas.