Gyvenimo būdo laidos – taisyklingos kalbos pavyzdys
Me­tų pa­bai­go­je, kaip ir per­nai, Kal­bos ins­pek­ci­ja ti­kri­no gy­ve­ni­mo bū­do lai­das: LRT te­le­vi­zi­jos „Sti­lius“, „Gy­ve­ni­mas“ ir LNK „Nuo ... iki ...“ Prieš me­tus šių lai­dų ve­dė­jai kal­bė­jo ga­na tai­syk­lin­gai.

Nesuprastėjo jų kalba ir dabar, o kai kurių netgi pagerėjo. Viena jų – „Stiliaus“ vedėja Violeta Baublienė. Ir vėl vienoje laidoje klaidų nebuvo, kitoje tik prielinksnį ties žurnalistė pavartojo nelabai tiksliai. Lietuvių kalboje jis paprastai reiškia konkrečią vietą ir nelabai tinkamas kalbant apie darbą, veiklą: gebėjimas susikaupti ties vienu reikalu arba ties vienu darbu (= susikaupti prie vieno reikalo arba prie vieno darbo).

Kolegei mažai nusileido Edvardas Žičkus. Matytose laidose „Gyvenimas“ jis pavartojo tik netaisyklingą junginį su galininku: auginti sūnų (= sūnaus) ji grįžo į Lietuvą.

Giedrė Talmantienė laidoje „Nuo ... iki ...“ padarė gramatikos klaidą – dabar išmoko būti ramesniu ir pakantesniu (= ramesnis ir pakantesnis). Žurnalistė netaisyklingai sukirčiavo keletą žodžių, tarp jų buvo ir vietovardis: Trakų̃ (= Trãkų) rajone.

Gana taisyklingi buvo ir visų trijų laidų reportažai, juose buvo tik kirčiavimo klaidų ir vieninteliame LNK laidos siužete ne ta reikšme pavartotas žodis išmatavimai: kurdama toli gražu ne idealių išmatavimų (= matmenų) moterims. Daiktavardis su priesaga –imas būtų taisyklingas, jei norėtume įvardyti veiksmą, o ne matmenis.

Nors gyvenimo būdo laidų kūrėjai gavo vieną kitą Kalbos inspekcijos pastabą, šias laidas jau galima būtų teikti kaip taisyklingos kalbos pavyzdį.