Graži iniciatyva – kilnojamoji biblioteka
Bib­lio­bur­ro – dviem asi­liu­kais ga­be­na­ma bib­lio­te­ka Ko­lum­bi­jo­je. Ši idė­ja ki­lo Lui­sui So­ria­no, gy­ve­nan­čiam Glo­ri­jo­je, ša­lies šiau­rė­je.

Pradinukų mokytojas susirūpino, kad atokesnių Magdalenos departamento rajonų vaikai namuose neturi knygų. Tad vyras nusprendė pats jų ten nugabenti.

Luisas pritaisė prie savo dviejų asilų krepšius ir sukrovė į juos knygeles. Asiliukai gavo Alfa ir Beto vardus ne šiaip sau. Kaip vyras aiškina, sujungus šiuos žodžius gaunamas Alfabeto (liet. alfabetas).

Ši biblioteka veikia nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio. Pradžioje Luisas turėjo tik 70 knygų, tačiau ilgainiui jų gerokai pagausėjo, ir knygos tapo įvairesnės. Dabar biblioteka gali pasiūlyti maždaug 5 tūkst. spaudinių – daugelį jų padovanojo žmonės.

Vienos populiariausių yra vaikiškos nuotykių istorijos. Bibliotekoje taip pat galima rasti enciklopedijų, geografijos atlasų, istorijos vadovėlių, romanų, leidinių apie sveikatą, kelionių žurnalų.

„Skaitantis vaikas darosi protingesnis“, – sakė Luisas. Mokytojas įsitikinęs, kad skaitymas yra būtinas visiems žmonėms, nes keičia požiūrį, sujungia su pasauliu.