Graikijoje rasta bene seniausia rašytinė „Odisėjos“ ištrauka
Grai­ki­jos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad teks­tas ant vie­nos mo­li­nės len­te­lės, ras­tos se­no­vi­nių olim­pi­nių žai­dy­nių vie­to­je, ti­kriau­siai yra se­niau­sia iki šiol ras­ta Ho­me­ro epi­nės poe­mos „O­di­sė­ja“ ra­šy­ti­nė iš­trau­ka.

Ministerijos pranešime sakoma, kad preliminarūs datavimo duomenys rodo, jog lentelė, ant kurios užrašyta 13 eilučių iš „Odisėjos“ 14-ojo himno, buvo pagaminta romėnų valdymo laikotarpiu, galbūt prieš III mūsų eros šimtmetį.

Jeigu tokia išvada bus patvirtinta, ši lentelė tikriausiai bus pripažinta „didingu archeologiniu, epigrafiniu, literatūriniu ir istoriniu radiniu“, pridūrė ministerija.

Lentelė buvo rasta netoli Olimpijos šventovės per kasinėjimus, vadovautus Elides senienų agentūros direktoriaus Kolios Erofilio-Iridos (Kolios Erofili-Iridos), bendradarbiaujant su grupe Vokietijos universitetų archeologų.

Pietų Graikijoje esančioje Olimpijoje žaidynės būdavo rengiamos nuo 776 metų prieš mūsų erą iki 393-ųjų po Kristaus.