Filmas padės pasauliui suprasti
Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se vie­šin­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Ka­pi­to­li­ju­je da­ly­va­vo fil­mo „Tarp pil­kų de­be­sų“ pri­sta­ty­me. Pa­sak pre­zi­den­tės, šis pa­sa­ko­ji­mas apie pa­aug­lę, iš­trem­tą į Si­bi­rą, pa­dės pa­sau­liui su­pras­ti Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos vals­ty­bių is­to­ri­ją bei da­bar­tį.

„Toks filmas, rodomas Vakaruose, reikš, kad mes liudysime savo tiesą apie mūsų likimą, apie tai, kaip mus naikino ir kaip mes sugebėjome išgyventi, apie tai, kodėl dabar norime gintis, kodėl mums laisvė tokia svarbi ir kodėl mes tikrai ją apginsime, – pasibaigus peržiūrai sakė D. Grybauskaitė. – Vakaruose jis turėtų padaryti didžiulę įtaką supratimui, kodėl Baltijos šalys, kodėl Lietuva iki šiol taip vertina savo laisvę ir ruošiasi ją apginti.“

Juosta, kuri kino teatrus pasieks šių metų spalį, sukurta pagal JAV gyvenančios lietuvių kilmės rašytojos Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“. Knyga ir filmas pasakoja istoriją apie mergaitę, ištremtą į Sibirą, kovojančią dėl išlikimo ir žmogiškumo už poliarinio rato įkurtoje darbo stovykloje.

Per juostos pristatymą šalies vadovė susitiko su knygos „Tarp pilkų debesų“ autore ir filmo vykdomąja prodiusere R. Šepetys, JAV gyvenančiu režisieriumi lietuviu Mariumi A. Markevičiumi. Pristatyme taip pat dalyvavo JAV Atstovų Rūmų Baltijos grupės vadovas Johnas Shimkus, diplomatinio korpuso nariai.

Knyga „Tarp pilkų debesų“ išversta į 27 pasaulio kalbas. JAV ji tapo „New York Times“ bestseleriu ir yra įtraukta į šios šalies mokyklinės literatūros sąrašą.