Evakuojami dėl karo laikų bombos
Tūks­tan­čiai žmo­nių va­kar bu­vo eva­kuo­ta Ber­ly­no ra­jo­ne ap­link cen­tri­nę ge­le­žin­ke­lio sto­tį dėl ten ras­tos ne­spro­gu­sios An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų avia­ci­jos bom­bos.

Traukinių, tramvajų, autobusų eismas ir net kai kurie skrydžiai Tėgelio oro uoste buvo sustabdyti, kai policijos išminuotojų grupė pradėjo 500 kg bombos, rastos atliekant statybos darbus, neutralizavimo operaciją.

Berlyno policija nurodė, kad imantis atsargumo priemonių žmones privalu evakuoti iš visų pastatų 800 metrų spinduliu nuo tos vietos, kur rastas sprogmuo, t. y. į šiaurę nuo centrinės stoties, o čia paprastai kasdien aptarnaujama apie 300 tūkst. keleivių. Į evakuacijos zoną taip pat patenka kariuomenės ligoninė, Ekonomikos ministerija, meno galerija ir muziejus, žvalgybos tarnybos BND naujosios būstinės. Kanclerės Angelos Merkel biuras ir parlamento pastatas (Reichstagas) yra už kelių šimtų metrų į pietus nuo draudžiamos zonos, todėl galėjo dirbti kaip įprasta.

Po karo praėjo jau daugiau kaip 70 metų, bet Vokietijoje per statybas vis dar aptinkama nesprogusių bombų. Manoma, jog Berlyne tebėra apie 3 tūkst. tokių sprogmenų. 3 mln. gyventojų turinčioje Vokietijos sostinėje dirba gerai parengtos išminuotojų komandos, įgudusios neutralizuoti randamas aviacijos bombas ir kitokius nuo karo likusius šaudmenis. Pastaroji bomba aptikta atliekant statybos darbus Mitės (Centro) rajone esančioje Heidės (Šilo) gatvėje.

Policija paskelbė perspėjimą trečiadienį ir paprašė vietos gyventojų pabūti pas artimuosius arba draugus. Žmonės taip pat gali pasitraukti į kurį nors iš dviejų evakuacijos centrų, įkurtų netoliese esančiose mokyklose.