Europos Komisijos pirmininkas NATO susitikime klupo ir svirduliavo
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jea­nas Clau­de'as Junc­ke­ris vėl ta­po in­ter­ne­to žvaigž­de, žai­biš­kai plin­tant vaiz­do įra­šui, kaip jis svir­du­lia­vo NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me, o kar­tu bu­vę vals­ty­bių va­do­vai mė­gi­no jį rams­ty­ti ir pa­dė­ti iš­sto­vė­ti ant ko­jų.

Tai jau ne pirmas kartas, kai EK vadovas aukščiausio lygio susitikime atkreipė į save spaudos dėmesį, sulaukdamas daugybės interneto vartotojų komentarų, kad galimai buvo neblaivus. 2016 metais jis pateko į panašią situaciją, kai ES viršūnių susitikime elgėsi įtartinai „laisvai“ – glėbesčiavo sutrikusį Prancūzijos prezidentą Francois Hollande'ą, o Vengrijos vadovui Viktorui Orbanui „draugiškai“ pliaukštelėjo per skruostą.

NATO susitikime Jeanas Claude'as Junckeris akivaizdžiai sunkiai laikė lygsvarą eidamas, o užlipti ir nulipti ant pakylos be aplinkinių pagalbos apskritai nepajėgė.

Vaizdo įraše matyti, kaip sunkiai paeinantį 63 metų EK vadovą mėgino prilaikyti Nyderlandų premjeras, Ukrainos prezidentas ir kiti greta žingsniavę susitikimo nariai.

Nyderlandų premjeras Markas Rutte vėliau Belgijos spaudai teisino EK vadovą: „Kiek žinau, jis neturi sveikatos problemų, tačiau kurį laiką jį kankino bėdos dėl nugaros“.

EK vadovo atstovė spaudai atsisakė komentuoti „asmeninius sveikatos klausimus“.